Expertní budovy

Produkce Měnit Trvání Jak přemístit budovy Produkuje populaci. Úroveň
Bezedná studnaBezedná studna
Vyrábí vodu.

Obsahuje 3 000 jednotek vody.

Úroveň Vylepšování budov Produkce
Úroveň 1: Bezedná studnaÚroveň 1 Prkna z exotického dřeva x 10
Žula x 15
1 m
Naleziště: Voda x 1
ProdukceVoda x 1
3 m
Úroveň 2: Bezedná studnaÚroveň2 Nástroje x 50
1 m 40 s
Naleziště: Voda x 2
ProdukceVoda x 2
3 m
Úroveň 3: Bezedná studnaÚroveň3 Nástroje x 100
3 m 20 s
Naleziště: Voda x 3
ProdukceVoda x 3
3 m
Úroveň 4: Bezedná studnaÚroveň4 Nástroje x 150
5 m
Naleziště: Voda x 4
ProdukceVoda x 4
3 m
Úroveň 5: Bezedná studnaÚroveň5 Nástroje x 200
6 m 40 s
Naleziště: Voda x 5
ProdukceVoda x 5
3 m
Úroveň 6: Bezedná studnaÚroveň6 Nástroje x 250
6 m 40 s
Naleziště: Voda x 6
ProdukceVoda x 6
3 m

Naleziště: Voda x 1
ProdukceVoda x 1
3 m
Ne 1 m Ne 0 50
Neprostupné pšeničné poleNeprostupné pšeničné pole
Je možné na něm sklízet pšenici.

Obsahuje 800 jednotek pšenice.

Úroveň 1: Cena Produkce
Neprostupné pšeničné poleÚroveň 1 Prkna z exotického dřeva x 20
Žula x 5

Ne 1 m Ne 0 49
Pila na exotické dřevoPila na exotické dřevo
Produkuje prkna z exotického dřeva.

Úroveň Vylepšování budov Jak přemístit budovy Produkce
Úroveň 1: Pila na exotické dřevoÚroveň 1 Prkna z tvrdého dřeva x 9000
Mramor x 3000
Nástroje x 3500
20 m
Prkna z borového dřeva x 3000
Kameny x 1500
Exotické dřevo x 1
ProdukcePrkna z exotického dřeva x 1
12 m
Úroveň 2: Pila na exotické dřevoÚroveň2 Mince x 600
Žula x 2000
20 m
Prkna z borového dřeva x 3000
Kameny x 2000
Exotické dřevo x 2
ProdukcePrkna z exotického dřeva x 2
12 m
Úroveň 3: Pila na exotické dřevoÚroveň3 Mince x 1000
Žula x 3500
2 h
Kameny x 1500
Prkna z tvrdého dřeva x 4000
Exotické dřevo x 3
ProdukcePrkna z exotického dřeva x 3
12 m
Úroveň 4: Pila na exotické dřevoÚroveň4 Prkna z exotického dřeva x 6000
Žula x 5000
2 d
Prkna z tvrdého dřeva x 4000
Mramor x 4000
Exotické dřevo x 4
ProdukcePrkna z exotického dřeva x 4
12 m
Úroveň 5: Pila na exotické dřevoÚroveň5 Prkna z exotického dřeva x 8000
Žula x 6000
10 d
Mramor x 4000
Mince x 2500
Exotické dřevo x 5
ProdukcePrkna z exotického dřeva x 5
12 m
Úroveň 6: Pila na exotické dřevoÚroveň6 Malta x 600
Žula x 6000
10 d
Mramor x 4000
Mince x 2500
Exotické dřevo x 6
ProdukcePrkna z exotického dřeva x 6
12 m

Exotické dřevo x 1
ProdukcePrkna z exotického dřeva x 1
12 m
Ne 20 m Ano 0 31
KolářKolář
Produkuje kola.

Úroveň Vylepšování budov Jak přemístit budovy Produkce
Úroveň 1: KolářÚroveň 1 Prkna z exotického dřeva x 6400
Žula x 1600
Nástroje x 8000
20 m
Prkna z borového dřeva x 2500
Kameny x 2500
Exotické dřevo x 3 + Železo x 6
ProdukceKola x 1
18 m
Úroveň 2: KolářÚroveň2 Mince x 1000
Žula x 3000
20 m
Prkna z borového dřeva x 5000
Kameny x 2000
Exotické dřevo x 6 + Železo x 12
ProdukceKola x 2
18 m
Úroveň 3: KolářÚroveň3 Mince x 1500
Žula x 3500
2 h
Kameny x 3000
Prkna z tvrdého dřeva x 4000
Exotické dřevo x 9 + Železo x 18
ProdukceKola x 3
18 m
Úroveň 4: KolářÚroveň4 Prkna z exotického dřeva x 7000
Žula x 6000
2 d
Prkna z tvrdého dřeva x 5000
Mramor x 4000
Exotické dřevo x 12 + Železo x 24
ProdukceKola x 4
18 m
Úroveň 5: KolářÚroveň5 Prkna z exotického dřeva x 9000
Žula x 7000
10 d
Mramor x 4000
Mince x 3500
Exotické dřevo x 15 + Železo x 30
ProdukceKola x 5
18 m
Úroveň 6: KolářÚroveň6 Malta x 600
Žula x 7000
10 d
Mramor x 4000
Mince x 3500
Exotické dřevo x 18 + Železo x 36
ProdukceKola x 6
18 m

Exotické dřevo x 3 + Železo x 6
ProdukceKola x 1
18 m
Ne 20 m Ano 0 42
TesařTesař
Produkuje vozy.

Úroveň Vylepšování budov Jak přemístit budovy Produkce
Úroveň 1: TesařÚroveň 1 Prkna z exotického dřeva x 8000
Žula x 2000
Nástroje x 8500
20 m
Prkna z borového dřeva x 4000
Kameny x 2500
Kola x 4 + Prkna z exotického dřeva x 6
ProdukceVozy x 1
25 m
Úroveň 2: TesařÚroveň2 Mince x 1000
Žula x 3000
20 m
Prkna z borového dřeva x 5000
Kameny x 3000
Kola x 8 + Prkna z exotického dřeva x 12
ProdukceVozy x 2
25 m
Úroveň 3: TesařÚroveň3 Mince x 1500
Žula x 3500
2 h
Kameny x 3000
Prkna z tvrdého dřeva x 5000
Kola x 12 + Prkna z exotického dřeva x 18
ProdukceVozy x 3
25 m
Úroveň 4: TesařÚroveň4 Prkna z exotického dřeva x 7000
Žula x 6000
2 d
Prkna z tvrdého dřeva x 5000
Mramor x 5000
Kola x 16 + Prkna z exotického dřeva x 24
ProdukceVozy x 4
25 m
Úroveň 5: TesařÚroveň5 Prkna z exotického dřeva x 9000
Žula x 7000
10 d
Mramor x 4000
Mince x 3500
Kola x 20 + Prkna z exotického dřeva x 30
ProdukceVozy x 5
25 m
Úroveň 6: TesařÚroveň6 Malta x 600
Žula x 7000
10 d
Mramor x 4000
Mince x 3500
Kola x 24 + Prkna z exotického dřeva x 36
ProdukceVozy x 6
25 m

Kola x 4 + Prkna z exotického dřeva x 6
ProdukceVozy x 1
25 m
Ne 20 m Ano 0 43
Tavírna titanuTavírna titanu
Produkuje titan.

Úroveň Vylepšování budov Jak přemístit budovy Produkce
Úroveň 1: Tavírna titanuÚroveň 1 Prkna z exotického dřeva x 3500
Žula x 3500
Nástroje x 5000
25 m
Prkna z borového dřeva x 3000
Kameny x 1500
Titanová ruda x 2 + Uhlí x 8
ProdukceTitan x 1
16 m
Úroveň 2: Tavírna titanuÚroveň2 Mince x 600
Žula x 2000
20 m
Prkna z borového dřeva x 4000
Kameny x 2000
Titanová ruda x 4 + Uhlí x 16
ProdukceTitan x 2
16 m
Úroveň 3: Tavírna titanuÚroveň3 Mince x 1000
Žula x 3500
2 h
Kameny x 2000
Prkna z tvrdého dřeva x 4000
Titanová ruda x 6 + Uhlí x 24
ProdukceTitan x 3
16 m
Úroveň 4: Tavírna titanuÚroveň4 Prkna z exotického dřeva x 6000
Žula x 5000
2 d
Prkna z tvrdého dřeva x 4000
Mramor x 4000
Titanová ruda x 8 + Uhlí x 32
ProdukceTitan x 4
16 m
Úroveň 5: Tavírna titanuÚroveň5 Prkna z exotického dřeva x 8000
Žula x 6000
10 d
Mramor x 4000
Mince x 3000
Titanová ruda x 10 + Uhlí x 40
ProdukceTitan x 5
16 m
Úroveň 6: Tavírna titanuÚroveň6 Malta x 600
Žula x 6000
10 d
Mramor x 4000
Mince x 3000
Titanová ruda x 12 + Uhlí x 48
ProdukceTitan x 6
16 m

Titanová ruda x 2 + Uhlí x 8
ProdukceTitan x 1
16 m
Ne 25 m Ano 0 35
Výrobce damascénských zbraníVýrobce damascénských zbraní
Produkuje damascénské meče.

Úroveň Vylepšování budov Jak přemístit budovy Produkce
Úroveň 1: Výrobce damascénských zbraníÚroveň 1 Prkna z exotického dřeva x 4000
Žula x 4000
Nástroje x 6000
40 m
Prkna z borového dřeva x 3500
Kameny x 1500
Titan x 4 + Uhlí x 16
ProdukceDamascénský meč x 1
32 m
Úroveň 2: Výrobce damascénských zbraníÚroveň2 Mince x 2000
Žula x 4000
20 m
Prkna z borového dřeva x 5000
Kameny x 2500
Titan x 8 + Uhlí x 32
ProdukceDamascénský meč x 2
32 m
Úroveň 3: Výrobce damascénských zbraníÚroveň3 Mince x 3000
Žula x 6000
2 h
Kameny x 3500
Prkna z tvrdého dřeva x 5000
Titan x 12 + Uhlí x 48
ProdukceDamascénský meč x 3
32 m
Úroveň 4: Výrobce damascénských zbraníÚroveň4 Prkna z exotického dřeva x 8000
Žula x 7500
2 d
Prkna z tvrdého dřeva x 6000
Mramor x 6000
Titan x 16 + Uhlí x 64
ProdukceDamascénský meč x 4
32 m
Úroveň 5: Výrobce damascénských zbraníÚroveň5 Prkna z exotického dřeva x 10000
Žula x 9000
10 d
Mramor x 6000
Mince x 4000
Titan x 20 + Uhlí x 80
ProdukceDamascénský meč x 5
32 m
Úroveň 6: Výrobce damascénských zbraníÚroveň6 Malta x 750
Žula x 9000
10 d
Mramor x 6000
Mince x 4000
Titan x 24 + Uhlí x 96
ProdukceDamascénský meč x 6
32 m

Titan x 4 + Uhlí x 16
ProdukceDamascénský meč x 1
32 m
Ne 40 m Ano 0 41
Výrobce kušíVýrobce kuší
Produkuje kuše.

Úroveň Vylepšování budov Jak přemístit budovy Produkce
Úroveň 1: Výrobce kušíÚroveň 1 Prkna z exotického dřeva x 5000
Žula x 2500
Nástroje x 6000
40 m
Prkna z borového dřeva x 2400
Kameny x 2400
Titan x 6 + Exotické dřevo x 16
ProdukceKuše x 1
32 m
Úroveň 2: Výrobce kušíÚroveň2 Mince x 2000
Žula x 4000
20 m
Prkna z borového dřeva x 5000
Kameny x 2000
Titan x 12 + Exotické dřevo x 32
ProdukceKuše x 2
32 m
Úroveň 3: Výrobce kušíÚroveň3 Mince x 3000
Žula x 6000
2 h
Kameny x 3500
Prkna z tvrdého dřeva x 5000
Titan x 18 + Exotické dřevo x 48
ProdukceKuše x 3
32 m
Úroveň 4: Výrobce kušíÚroveň4 Prkna z exotického dřeva x 8000
Žula x 7500
2 d
Prkna z tvrdého dřeva x 6000
Mramor x 6000
Titan x 24 + Exotické dřevo x 64
ProdukceKuše x 4
32 m
Úroveň 5: Výrobce kušíÚroveň5 Prkna z exotického dřeva x 10000
Žula x 9000
10 d
Mramor x 6000
Mince x 4000
Titan x 30 + Exotické dřevo x 80
ProdukceKuše x 5
32 m
Úroveň 6: Výrobce kušíÚroveň6 Malta x 750
Žula x 9000
10 d
Mramor x 6000
Mince x 4000
Titan x 36 + Exotické dřevo x 96
ProdukceKuše x 6
32 m

Titan x 6 + Exotické dřevo x 16
ProdukceKuše x 1
32 m
Ne 40 m Ano 0 36
Výrobna střelného prachuVýrobna střelného prachu
Produkuje střelný prach.

Úroveň Vylepšování budov Jak přemístit budovy Produkce
Úroveň 1: Výrobna střelného prachuÚroveň 1 Prkna z exotického dřeva x 9000
Žula x 9000
Nástroje x 9000
20 m
Prkna z borového dřeva x 6000
Kameny x 5000
Ledek x 6
ProdukceStřelný prach x 1
18 m
Úroveň 2: Výrobna střelného prachuÚroveň2 Mince x 2000
Žula x 4000
20 m
Prkna z borového dřeva x 8000
Kameny x 5000
Ledek x 12
ProdukceStřelný prach x 2
18 m
Úroveň 3: Výrobna střelného prachuÚroveň3 Mince x 3000
Žula x 6000
2 h
Kameny x 5000
Prkna z tvrdého dřeva x 8000
Ledek x 18
ProdukceStřelný prach x 3
18 m
Úroveň 4: Výrobna střelného prachuÚroveň4 Prkna z exotického dřeva x 8000
Žula x 7500
2 d
Prkna z tvrdého dřeva x 7500
Mramor x 7500
Ledek x 24
ProdukceStřelný prach x 4
18 m
Úroveň 5: Výrobna střelného prachuÚroveň5 Prkna z exotického dřeva x 10000
Žula x 9000
10 d
Mramor x 5000
Mince x 5000
Ledek x 30
ProdukceStřelný prach x 5
18 m
Úroveň 6: Výrobna střelného prachuÚroveň6 Malta x 750
Žula x 9000
10 d
Mramor x 5000
Mince x 5000
Ledek x 36
ProdukceStřelný prach x 6
18 m

Ledek x 6
ProdukceStřelný prach x 1
18 m
Ne 20 m Ano 0 47
Slévárna dělSlévárna děl
Produkuje děla.

Úroveň Vylepšování budov Jak přemístit budovy Produkce
Úroveň 1: Slévárna dělÚroveň 1 Prkna z exotického dřeva x 9500
Žula x 9500
Nástroje x 9000
40 m
Prkna z borového dřeva x 8000
Kameny x 4000
Střelný prach x 6 + Vozy x 1
ProdukceDěla x 1
32 m
Úroveň 2: Slévárna dělÚroveň2 Mince x 3000
Žula x 6000
20 m
Prkna z borového dřeva x 10000
Kameny x 5000
Střelný prach x 12 + Vozy x 2
ProdukceDěla x 2
32 m
Úroveň 3: Slévárna dělÚroveň3 Mince x 4000
Žula x 8000
2 h
Kameny x 6000
Prkna z tvrdého dřeva x 9000
Střelný prach x 18 + Vozy x 3
ProdukceDěla x 3
32 m
Úroveň 4: Slévárna dělÚroveň4 Prkna z exotického dřeva x 12000
Žula x 10000
2 d
Prkna z tvrdého dřeva x 10000
Mramor x 10000
Střelný prach x 24 + Vozy x 4
ProdukceDěla x 4
32 m
Úroveň 5: Slévárna dělÚroveň5 Prkna z exotického dřeva x 15000
Žula x 12000
10 d
Mramor x 10000
Mince x 5000
Střelný prach x 30 + Vozy x 5
ProdukceDěla x 5
32 m
Úroveň 6: Slévárna dělÚroveň6 Malta x 900
Žula x 12000
10 d
Mramor x 10000
Mince x 5000
Střelný prach x 36 + Vozy x 6
ProdukceDěla x 6
32 m

Střelný prach x 6 + Vozy x 1
ProdukceDěla x 1
32 m
Ne 40 m Ano 0 48
Pokročilá papírnaPokročilá papírna
Vyrábí pokročilý papír.

Úroveň Vylepšování budov Jak přemístit budovy Produkce
Úroveň 1: Pokročilá papírnaÚroveň 1 Prkna z exotického dřeva x 3500
Žula x 3500
Nástroje x 5000
25 m
Prkna z borového dřeva x 3000
Kameny x 1500
Exotické dřevo x 6 + Voda x 4
ProdukcePokročilý papír x 1
11 m
Úroveň 2: Pokročilá papírnaÚroveň2 Mince x 600
Žula x 2000
20 m
Prkna z borového dřeva x 4000
Kameny x 2000
Exotické dřevo x 12 + Voda x 8
ProdukcePokročilý papír x 2
11 m
Úroveň 3: Pokročilá papírnaÚroveň3 Mince x 1000
Žula x 3500
2 h
Kameny x 2000
Prkna z tvrdého dřeva x 4000
Exotické dřevo x 18 + Voda x 12
ProdukcePokročilý papír x 3
11 m
Úroveň 4: Pokročilá papírnaÚroveň4 Prkna z exotického dřeva x 6000
Žula x 5000
2 d
Prkna z tvrdého dřeva x 4000
Mramor x 4000
Exotické dřevo x 24 + Voda x 16
ProdukcePokročilý papír x 4
11 m
Úroveň 5: Pokročilá papírnaÚroveň5 Prkna z exotického dřeva x 8000
Žula x 6000
10 d
Mramor x 4000
Mince x 3000
Exotické dřevo x 30 + Voda x 20
ProdukcePokročilý papír x 5
11 m
Úroveň 6: Pokročilá papírnaÚroveň6 Malta x 600
Žula x 6000
10 d
Mramor x 4000
Mince x 3000
Exotické dřevo x 36 + Voda x 24
ProdukcePokročilý papír x 6
11 m

Exotické dřevo x 6 + Voda x 4
ProdukcePokročilý papír x 1
11 m
Ne 25 m Ano 0 40
Dílna na knižní deskyDílna na knižní desky
Vyrábí knižní desky.

Úroveň Vylepšování budov Jak přemístit budovy Produkce
Úroveň 1: Dílna na knižní deskyÚroveň 1 Prkna z exotického dřeva x 5000
Žula x 3000
Nástroje x 3500
20 m
Prkna z borového dřeva x 3000
Kameny x 1500
Titanová ruda x 4 + Uhlí x 8
ProdukceKnižní desky x 1
16 m
Úroveň 2: Dílna na knižní deskyÚroveň2 Mince x 600
Žula x 2000
20 m
Prkna z borového dřeva x 3000
Kameny x 2000
Titanová ruda x 8 + Uhlí x 16
ProdukceKnižní desky x 2
16 m
Úroveň 3: Dílna na knižní deskyÚroveň3 Mince x 1000
Žula x 3500
2 h
Kameny x 1500
Prkna z tvrdého dřeva x 4000
Titanová ruda x 12 + Uhlí x 24
ProdukceKnižní desky x 3
16 m
Úroveň 4: Dílna na knižní deskyÚroveň4 Prkna z exotického dřeva x 6000
Žula x 5000
2 d
Prkna z tvrdého dřeva x 4000
Mramor x 4000
Titanová ruda x 16 + Uhlí x 32
ProdukceKnižní desky x 4
16 m
Úroveň 5: Dílna na knižní deskyÚroveň5 Prkna z exotického dřeva x 8000
Žula x 6000
10 d
Mramor x 4000
Mince x 2500
Titanová ruda x 20 + Uhlí x 40
ProdukceKnižní desky x 5
16 m
Úroveň 6: Dílna na knižní deskyÚroveň6 Malta x 600
Žula x 6000
10 d
Mramor x 4000
Mince x 2500
Titanová ruda x 24 + Uhlí x 48
ProdukceKnižní desky x 6
16 m

Titanová ruda x 4 + Uhlí x 8
ProdukceKnižní desky x 1
16 m
Ne 20 m Ano 0 40