Dýňový vicemistrDýňový vicemistr

Karta podrobností: Dokončete řetězec úkolů Elliot a Dýňový pán.
Úspěchy: 20
Odměna: Dýně x 75