Lidová pranostikaLidová pranostika

Karta podrobností: Tradiční techniky pěstování zlepší výtěžnost vašich pšeničných polí. Přidá do jakéhokoli vašeho pole.
Cíl: Domovský ostrov: Naleziště
Odstranit položku: Ano
Měnit: Ne
Typ: Okamžité vylepšení