Nápověda

Úspěchy
V průběhu hry jste odměňováni úspěchy.

Po kliknutí na tlačítko úspěchu v hlavním rozhraní (1) se dostanete do nabídky úspěchů (2). Na tlačítku se pak zobrazí aktuální skóre úspěchu.

Úspěchy získáte za dokončování požadovaných úkolů (3). Po dokončení získáte určitý počet bodů úspěchů (4).Další možností této funkce je porovnávání úspěchů.

Po kliknutí na portrét přítele můžete vybrat možnost «Porovnat úspěchy» (1). Poté se dostanete do srovnávacího okna (2), kde vidíte své úspěchy vedle úspěchů svého přítele.

Své úspěchy můžete také zveřejnit na sociálních sítích pomocí tlačítka «Sdílet» v rozhraní úspěchů (3).

Dobrodružství
1. Název dobrodružství

2. Příběh dobrodružství

3. Úroveň obtížnosti

4. Co musíte v dobrodružství udělat

5. Maximální počet hráčů

6. Dostupný čas
Pokud chcete zahájit dobrodružství
1. Otevřete nabídku.
2. Klikněte na dobrodružství a otevřete tak okno dobrodružství.
3. Klikněte na spuštění dobrodružství. Mějte na paměti, že v jednu chvíli můžete mít aktivní pouze jedno dobrodružství, a že se můžete přidat k jednomu dobrodružství jiného hráče.

4. Většina typů dobrodružství vyžaduje vyslání vašich generálů a armády do oblasti dobrodružství. To uděláte tak, že…
a) Klikněte na dobrodružství z nabídky rychlého spuštění, čímž se otevře podnabídka. Klikněte na vyslání armády.
b) Vyberte generála, kterého chcete na dobrodružství vyslat a stiskněte tlačítko OK. Opakujte tento proces, dokud nevyšlete na dobrodružství všechny generály, které potřebujete.

5. Klikněte znovu na nabídku rychlého spuštění dobrodružství a klepnutím na tlačítko navštívení se do oblasti přesuňte.

Mějte na paměti, že generál potřebuje k cestě na ostrov dobrodružství až 30 minut. Pokud tedy generál na cílovém ostrově nebude, nepropadejte panice. Otevřete nabídku a zjistěte, kolik času generál k cestě ještě bude potřebovat.
Pokud potřebujete znovu zásobit vaše generály více jednotkami z vašeho domovského ostrova, můžete je povolat zpět jednoduše Během pobytu na ostrově dobrodružství následujte kroky 4 a 5, ale místo "Poslat armádu" klikněte na "Poslat armádu zpět".
Dobrodružství můžete získat různými způsoby
1. Můžete nakupovat dobrodružství od kupce za části mapy nebo drahokamy.
2. Poslat vaše průzkumníky na hledání dobrodružství.
3. Dokončit cestovní průvodce nebo pohádkové knihy na palubě Excelsioru.
4. Několik dobrodružství následuje předchozí.
5. Můžete obchodovat s ostatními hráči.
6. Některé události obsahují svým unikátním způsobem speciální dobrodružství.
1. Scénáře jsou speciální dobrodružství, které neobsahují vojenský konflikt.
2. Na ostrově se scénářem najdete řetězec úkolů. Jejich detaily a úkoly vás provedou příběhem.
3. V některých úkolech získáte sběratelské předměty, které budete k dokončení scénáře potřebovat.
4. Pomocí těchto sběratelských předmětů musíte v zásobárně vyrábět bonusy a/nebo vlastní suroviny.
5. Případné produkční možnosti se dají nalézt v nové záložce vaší zásobárny na vašem domácím ostrově. Tato záložka je viditelná pouze tehdy, pokud je scénář aktivní.

Nebudete schopni si přenést zbývající bonusy nebo suroviny do dalšího scénáře; pokud scénář obsahuje stejné prvky, budou vymazány.
Podniky (1) jsou kombinací misí a scénářů. Budete muset vysílat své generály a armády aby přemohli nepřátelská ležení a také poskytovat svým jednotkám posílení. Dejte si pozor na vaše úkoly abyste věděli, co se po vás chce.

Protože tábory na ostrovech mohou být plné nepřátelských jednotek (2) nebo mohou obsahovat elementy, které je možné porazit díky posílením (3), tak je důležité, abyste si uvědomili, že je možné je rozlišovat díky jejich rámečkům a pozadím.
Některá dobrodružství jsou klasifikována jako pohádková. Toto téma není představováno jen jejich příběhem a nepřáteli, kterým budete čelit (1), ale také vás odmění speciální měnou!

Magické fazole můžete vyměnit za různé odměny v kategorii «epické předměty» u obchodníka (2).
Navíc v pohádkovém hradu (pokud jej vylepšíte), na který můžete narazit, je můžete přeměnit v magické stonky (3).
Tyto magické stonky můžete vyměnit za ještě exkluzivnější odměny!
Kampaně jsou sérií tří nebo více dobrodružství, které vypráví delší příběh.
Jakmile jeden z nich dokončíte, dostanete šanci ve své kořisti nalézt další dobrodružství.

Některé kampaně navíc zaručují pokračování. Ty také nabízejí po dokončení celé série speciální odměny!

Ne všechny kampaně mají lineární příběh — některé z nich následují rozvětvené cesty s několika možnými dalšími dobrodružstvími.
Dobrodružství jsou řazena do tří hlavních typů, založené na způsobu, kterými budete muset překonat jejich výzvy. Typ dobrodružství poznáte podle malého symbolu na jejich ikoně.

Největší podíl dobrodružství mají mise (1), které se soustředí na vojenské výzvy. Vaši generálové a armády musí porazit určité nepřátelské tábory.
Dále jsou dva podtypy misí, které mají určité zvláštnosti mini mise (2), což jsou zejména krátké mise. Kooperační mise (3), které vyžadují k dokončení pomoc od vašich přátel.

Scénáře (4) nevyžadují žádné útočné jednotky. Namísto toho se jejich výzvy soustředí na hledání sběratelských předmětů, produkci a aplikování bonusů.

Podniky (5) kombinují mise a scénáře. Vaše armády musí bojovat s nepřátelskými tábory, během toho, co se pustíte do dalších nejrůznějších úkolů.
Největší podíl dobrodružství mají «mise». (1)
Všechny mise jsou založeny na přímočarých úkolech, které se točí kolem porážky určitých nepřátelských táborů pomocí vašich generálů a jednotek.
K dokončení mise nebudete potřebovat nic speciálního, jen vaše armády — ačkoli určité bonusy mohou váš úkol ulehčit.
Pamatujte Přiřaďte jednotky vašim generálům na domovském ostrově a poté je pošlete na dobrodružství. Generály také můžete později poslat zpět a doplnit další jednotky.

Na rozdíl od těchto obecných misí, hra obsahuje ještě dva podtypy mini mise (2) a kooperační mise (3).

Mini mise jsou víceméně to samé jako běžné mise, ale jsou o poznání kratší. To znamená, že je můžete dokončit v kratším čase a za pomocí méně jednotek než obvykle.

V kooperačních misích budete potřebovat pomoc ostatních hráčů. Generál každého z hráčů se objeví v jiném sektoru ostrova s dobrodružstvím a nemohou se tak k sobě snadno dostat.
Někdy také hráči budou muset porazit vůdce banditů ve «svých» sektorech, k odstranění barikád a dalších překážek v cestě jejich spojenců. (4)

Budovy
Nabídky budov jsou dostupné pomocí tlačítek budov na hlavní liště akcí.

1. Nabídka staveb pro první úroveň města.

2. V nabídce se objeví všechny budovy pro danou úroveň města. Pokud je ikona šedá, pak potřebnou úroveň nemáte.

3. Když najedete kurzorem myši na ikonu, uvidíte název budovy a její popis, …

4. Suroviny na vstupu a výstupu a…

5. Cenu stavby.
1. Oblast vylepšení.

2. Oblast výroby Zde najdete vstupní surovinu a výstupní surovinu, celkový čas produkce, tlačítko pozastavení produkce a informaci, zda v budově pracuje osadník.

3. Popis budovy.

4. Zbývající čas bonusu.
Když klepnete na budovu v nabídce stavby, objeví se zelená oblast. Ta označuje prostor, kam lze budovu umístit.
1. Pokud je budova tmavá, nemůžete ji zde umístit. (nikoli zelená oblast)
2. Pokud je budova světlá, můžete ji zde umístit.
3. Pokud chcete opustit režim umisťování budov, můžete kliknout na tlačítko zrušení akce.
Vaši osadníci mohou najednou stavět pouze jednu budovu. Můžete však zadat stavbu více budov, které pak budou dokončeny postupně. Když se budova nachází ve stavební frontě, uvidíte následující informace.

1. Ikona budovy.

2. Procento dokončení budovy.

Ve frontě budov máte k dispozici následující funkce

3. Okamžité dokončení budovy.

4. Můžete měnit pořadí fronty budov.

5. Kromě tří standardních slotů můžete dokoupit dočasný slot.

6. Nebo si můžete koupit trvalý slot u kupce v kategorii černého trhu.
Obsah skladiště se zobrazí po kliknutí na dům starosty nebo na jedno ze skladišť.
1. Ve skladišti uvidíte všechny své dostupné suroviny. Zelená lišta vás informuje, kolik dostupného skladovacího místa je pro danou surovinu již využito.
2. Když najedete kurzorem na jednu ze surovin, zobrazí se celkový dostupný skladovací prostor.
3. Pomocí záložek v dolní části okna můžete přepínat mezi surovinami jednotlivých úrovní města.
1. Otevřete nabídku.

2. Klikněte na bonus, který chcete použít (číslo na tlačítku vás informuje, kolik bonus se v dané dávce nachází).

3. Kurzor se změní na kurzor bonusu (číslo na pravém tlačítku vás informuje, kolik bonusů je v dané dávce).

4. Klikněte kurzorem na budovu, na níž chcete bonus použít.

Při používání kurzoru s bonusem budou zvýrazněny budovy, na které lze bonus použít.
V zásobárně můžete měnit suroviny v bonusy, jiné suroviny a doplňovače ložisek.
1. Klikněte na zásobárnu.
2. Vyberte, co chcete vyrábět (v dolní části okna se nachází tři záložky s odlišnými druhy položek).
Malé číslo na položce sděluje, kolik jednotek této položky je již ve výrobě.
3. V podrobném zobrazení můžete upravit množství vyrobených položek a velikost dávky. Pod posuvníky vidíte náklady a požadovaný čas.
4. Kliknutím na tlačítko «Přijmout» potvrdíte svou objednávku, která se pak přesune do výrobní fronty.
5. Ve výrobní frontě vidíte všechny své příkazy. Při najetí myší na dávku uvidíte, kolik času je k dokončení výroby ještě potřeba. Vedle vašich příkazů najdete další tlačítka sloužící k manipulaci s příkazy
6. K okamžitému dokončení aktuální výroby můžete utratit drahokamy.
7. Tlačítka příkazů vám umožní změnit pořadí předmětů ve frontě nebo jejich odstranění.

Položky jsou vyráběny v dávkách. To znamená, že pokud vyrobíte 5 talířů ryb během jednoho příkazu, celá dávka musí být vyrobena a až pak je obdržíte.
Výroba každé položky trvá určitou dobu. Pomocí ikony drahokamu vedle lišty můžete výrobu položky okamžitě dokončit.
Pokud chcete použít ložisko rudy, které našel váš geolog, musíte na něm postavit důl. Každý důl potřebuje své vlastní ložisko. Pokud se ložisko vyprázdní, dojde v příslušném dole k závalu.

Počet ložisek jednoho typu je omezen. To znamená, že můžete mít jen určitý počet dolů.

Tip Pokud chcete vyrábět více rudy, můžete své doly vylepšit.

Tip Pokud doplníte ložisko, než se vyprázdní, nemusíte hledat nové ložisko ani stavět nový důl. Doplňovací předměty ke všem ložiskům najdete u kupce.
Doplňovací předměty získáte v zásobárně a u kupce.

1. Otevřete nabídku.

2. Klikněte na doplňovací předmět.

3. Vyhledejte ložisko, které chcete doplnit.

4. Použijte doplňovací předmět na ložisko.

Tip

Pokud doplníte ložisko, než dojde k jeho vyprázdnění, nemusíte hledat nové ložisko a stavět nový důl. Doplňovací předměty pro všechna ložiska najdete u kupce.
1. Klikněte na tlačítko pozvání přítele v seznamu přátel nebo na levé straně seznamu přátel.

2. Napište jméno hráče, kterého chcete pozvat, do textového políčka.

3. Vyberte hráče v seznamu.

4. Kliknutím na tlačítko OK zašlete pozvánku.1. Klikněte na tlačítko pozvání přítele v seznamu přátel nebo na levé straně seznamu přátel. (Objeví se nové okno prohlížeče)

2. V novém okně klikněte na pozvání přítele.

3. Napište své jméno do textového pole.

4. Napište jméno přítele do textového pole.

5. Napište e-mail přítele do textového pole.

6. Klikněte na «Odeslat pozvánku».
Farmy fungují jinak než ostatní dílny. Farma získává pšenici z farmářského pole. Farmářská pole jsou rovněž budovami, které musíte umístit. Z jednoho farmářského pole může získávat pšenici více než jedna farma. Farmářská pole se mohou vypotřebovat, načež musíte postavit nové.
1. Klikněte na budovu, kterou chcete vylepšit.
2. Budovu můžete vylepšit pomocí normálních surovin, ale to trvá několik minut, hodin nebo dnů v závislosti na úrovni vylepšení.
3. Vylepšení může proběhnout okamžitě pomocí drahokamů.
4 a 5. Když vylepšíte budovu, začne produkovat více, ale také toho více spotřebuje.
1. Výrobní cyklus bez bonusu
2. Efekt bonusu
3. Výrobní cyklus s bonusem

Budova s bonusem produkuje o x% rychleji. Tento bonus je naznačený zobrazeným +x%. Tento bonus se odvíjí od produkce bez bonusu a přidává se k původní hodnotě.
Prázdný sektor můžete získat pro sebe. Provedete to tím, že v něm postavíte skladiště

1. Otevřete stavební nabídku.

2. Klikněte na tlačítko skladiště.

3. Umístěte skladiště.

Nyní můžete v sektoru umísťovat další budovy.
V liště surovin v horní části okna najdete svá zbývající stavební povolení. Tato povolení potřebujete pro většinu budov. Stavební povolení nepotřebujete pro budovy od kupců a na studny, obilná pole a základny. Všechny ostatní budovy spotřebují jedno povolení. Když budovu zboříte, získáte povolení nazpátek.
Doly jsou pak zvláštním případem. Stavební povolení získáte už ve chvíli, kdy se důl zřítí, nikoli po odstranění zříceného dolu.
Abyste odemkli obchodování, musíte dosáhnout 12. úrovně a postavit obchodní kancelář. Najdete ji v nabídce staveb nebo v obchodě. Do nabídky obchodování se dostanete prostřednictvím vah v pravé části ekonomického přehledu. Zde můžete prodávat a nakupovat, co se vám zlíbí. Najdete tady také funkci pro vyhledávání a filtr pro co nejrychlejší nalezení hledaných položek.
Poznámka Obchod je vázán na server. S hráči z ostatních serverů obchodovat nelze.
1. Kliknutím na váhy v dolní části obrazovky otevřete nabídku obchodování. V okně nákupu uvidíte nabídky ostatních hráčů. Na pravé straně můžete filtrovat, které nabídky se zobrazí.
2. Pokud chcete umístit nabídku sami, můžete kliknout na kartu prodeje a na tlačítko «Umístit nabídku». Zde můžete vybrat prodávanou položku, množství a cenu Pokud chcete nabídku umístit vícekrát, použijte více položek.
3. Prodávat můžete cokoliv, například dobrodružství, bonusy nebo suroviny.
Jedna nabídka je zdarma. Po umístění nabídky zdarma si můžete další sloty koupit za drahokamy nebo mince.
Ekonomický přehled vám poskytuje informace o celé vaší ekonomice.
1. Otevřete jej kliknutím na pravítko v dolní části obrazovky.
2. Objeví se okno obsahující seznam všech surovin.
3. Kliknutím na konkrétní surovinu si otevřete v pravé části obrazovky strom surovin, kde uvidíte všechny suroviny zapojené do daného řetězce a informaci, zda se jedná o neutrální (šedá), záporný (červená) nebo kladný (zelená) vztah.
Poznámka Pokud je jedna ze surovin žlutá, znamená to, že jiná surovina v řetězci je negativní a je třeba se na ni podívat.
4. Opětovným kliknutím na surovinu v řetězci uvidíte všechny produkční a konzumní typy budov dané suroviny. Rovněž získáte informaci o počtu budov daného typu ve své domovské oblasti.
Poznámka Zobrazené výsledky platí pro aktuální okolnosti včetně bonusů, které nemusí trvat věčně.
1. Panel nástrojů otevřete kliknutím na nabídku staveb v levé dolní části obrazovky.
2. Na pravé straně nabídky budov najdete panel nástrojů. Kliknutím na ikonu panelu nástrojů otevřete nabídku panelu nástrojů.
3. Postavení ulice Cesty mezi svými budovami můžete stavět zdarma a slouží pouze pro okrasu.
4. Zbourání ulice Ulici můžete zbourat bez jakýchkoli nákladů.
5. Zbourání budovy Po stržení budovy získáte zpět část použitých stavebních materiálů a také stavební povolení.
6. Přesun budovy Budovu můžete přesunout za určité množství surovin nebo drahokamů, což závisí na typu budovy a úrovni vylepšení.
Vazač knih vám umožňuje vytvářet knihy.
1. Vyberte vazače knih tím, že na něj kliknete.
2. Vyberte typ knihy, který chcete vyrábět. Zobrazí se cena aktuální a další knihy. Díky tlačítku níže můžete svůj výběr potvrdit.
3. Při potvrzení výroby tlačítko zmizí a objeví se vyrobená kniha.
4. Po dokončení výroby můžete knihu vyzvednout u vazače kliknutím na tlačítko vedle ikony knihy.
Ceny knih se zvyšují spolu s tím, kolik knih vyrobíte. Jednoduché knihy je třeba dopracovat, aby se z nich staly pokročilé knihy.
Někdy se objeví události ovlivňující určité výrobní řetězce na vašem ostrově. Ovlivněné budovy se mohou lišit událost od události.
Jakmile začne takový týden, objeví se v blízkosti vašeho avatara zpráva. Všechny ovlivněné řetězce budou označeny v okně příslušné budovy. Kolem ukazatele postupu (1) se objeví ikona hvězdy a zvýraznění.
A když kliknete na kartu podrobností, ovlivněná hodnota bude uvedena zelenou barvou a objeví se u ní ikona hvězdy (2).
Když najedete myší na ikonu hvězdy, objeví se tip s dalšími informacemi o bonusech pro daný výrobní řetězec.
Oblasti na jih a východ od vašeho hlavního ostrova mohou být prozkoumány a anektovány podobně jako další oblasti.

1. Na začátku pošlete svého průzkumníka pomocí možnosti «Prozkoumat vzdálený sektor».
2. Pokud se v oblasti nacházejí tábory banditů, musíte rozprášit všechny tábory vůdců. Přesuňte posádku vašeho generála na již anektované souostroví a zahajte útoky odtud.3. Jelikož tyto oblasti nejsou součástí vašeho ostrova, budete muset zakoupit listinu z «černého trhu» u obchodníka. Existují dva druhy oblastí, které vyžadují různé listiny
a) «Územní listiny» se používají k získání většiny oblastí, které tvoří propojené souostroví.
b) «Ostrovní listiny» zpřístupňují ostrovy bez banditů po stranách hlavního souostroví.

4. Jakmile je listina zakoupena, vyberte ji z nabídky a použijte na oblast či sektor.
5. Nakonec stačí vybudovat ostrovní skladiště, čímž se oblast anektuje a připojí k vašemu hlavnímu ostrovu.
Kulturní budovy mají schopnost uplatnit bonusy na celou oblast vašeho domovského ostrova. Kliknutím na kulturní budovu zobrazíte menu výše. K uplatnění bonusu postupujte následovně
1. Vyberte bonus, který chcete použít.
2. Cena v surovinách vybraného bonusu bude zobrazena zde, stejně jako nabíjecí doba (viz níže).
3. Přečtěte si popis vybraného bonusu.
4. Zaplaťte cenu a použijte bonusu kliknutím na ikonu fajfky.

Použití kulturní budovy spustí nabíjecí dobu. Během této doby se budova nedá znovu použít. Toto je znázorněno nahrazením tlačítka fajfky (4) zbývajícím časem a odlišným tlačítkem (5). Chcete-li okamžitě přeskočit nabíjecí dobu, můžete to udělat tak, že na tlačítko kliknete a zaplatíte drahokamy.
Jakmile přirazí kapitán Graham s létající lodí Excelsior u vašeho ostrova, budete moci investovat krystaly a drahokamy, a získat v Peci Pravdy nejrůznější odměny. Získáte buď něco užitečného, jako zdroje či posílení, nebo jedinečné úryvky textů, potřebné pro exkluzivní úkoly a dobrodružství.

1. Získávejte krystaly tak, že se alespoň jednou denně přihlásíte do hry a splníte denní úkoly.
2. Klikněte na Excelsior.
3. Vyberte si kategorii textu, do kterého chcete investovat.
4. Vyberte si konkrétní úryvky textů, o které se chcete pokusit.
5. Výše uvedené možnosti výběru ovlivní odměnu, kterou můžete obdržet.
6. Zobrazují se zde ceny použití Pece. Pokud nemáte dost krystalů, můžete si pomoci drahokamy. Šipkami nastavíte výši investice, a tím i větší odměnu.
7. Až budete s nastavením spokojeni, klikněte na fialové tlačítko a spusťte tak celý proces!
8. Až sesbíráte dost úryvků stejného textu, můžete ho zkombinovat a obdržet jednu z nabízených odměn.

Souboj — Dobývání kolonie
Abyste získali nová území, máte přístup ke specializovaným jednotkám a budovám. Tyto jednotky lze použít pouze k dobývání kolonie.

(1) K tomu musíte vyrobit nové typy zbraní, které si můžete objednat v bojové zbrojnici.

(2) Díky těmto zbraním můžete postavit nové typy jednotek. To se provádí v bojové akademii.

(3) Také musíte získat nový druh generála, kterému se říká maršál. Různé maršály seženete v hospodě nebo v obchodě.
Byl odemčen nový herní režim Dobývání kolonií!
V tomto režimu můžete vysílat speciální nové jednotky hledat a dobývat ostrovy ostatních hráčů, které jsou bohaté na zdroje. Také na vás čeká alternativní bojový systém a nové výzvy.

Vezměte si, co vám právem patří, a ubraňte to!
Koloniální režim využívá jiný bojový systém, než na který jste zvyklí ze svého království nebo dobrodružství.

(1) Největší rozdíl spočívá v tom, že se bitvy nyní odehrávají v reálném čase. Nepřátelské tábory jsou okupovány různými druhy jednotek. V boji bude určitý typ jednotky vždy postaven proti skupině vašich jednotek, dokud nebude jedna ze skupin poražena. Poté bude nasazena další skupina náhodného typu jednotky z tábora. O typu příští bojující jednotky můžete rozhodovat sami.

(2) Jednotky jsou 3 základních typů pěchota, jízda a střelecké jednotky. Každý typ jednotky je dobrý vůči určitému typu jednotky a špatný zase vůči jinému druhu. To znamená, že jednotka způsobuje (nebo utrpí) bonusové poškození. Musíte se neustále pokoušet nasadit proti nepříteli ten nejvhodnější typ jednotky.
(1) Váš nejdůležitější úkol je porazit tábor bosse sektoru. Když tento tábor porazíte, všichni ostatní nepřátelé ve stejném sektoru utečou, ať už zrovna bojují v bitvě nebo ne.

(2) Obvykle mohou standardní tábory obsahovat pouze jeden typ jednotky. Tábory bossů jsou většinou dobře bráněné a najdete v nich několik různých druhů jednotek a bosse sektoru. Tyto bitvy si vyžádají vaši plnou pozornost, protože vždy musíte bojovat tím správným typem jednotky.

(3) Typ jednotky můžete vybrat kliknutím na prvek uživatelského rozhraní bojiště, který zobrazuje další jednotku k nasazení. Tuto svou jednotku můžete kdykoli změnit. Ale nezapomeňte Druh jednotky se změní až poté, co dojde k poražení vaší nebo nepřátelské skupiny.

Rada Další nasazenou nepřátelskou jednotku uvidíte ve stejném prvku rozhraní na straně soupeře.
Abyste uspěli v dobývání kolonií, měli byste se VŽDY snažit o využití taktiky zvané «blokování». Tato taktika je určena pro pokročilé hráče a může být extrémně riskantní. Úspěšným provedením bloku ale můžete ušetřit spoustu jednotek a výrobních nákladů.

Protože nepřátelské jednotky ze sektoru uprchnou, jakmile bude poražen jejich boss, můžete tuto skutečnost využít ke svému prospěchu. Obvykle by byl maršál dostižen, jakmile projde červenou útočnou oblastí tábora. Jakmile se tábor ale dostane do boje, útočná oblast zmizí a maršálové mohou projít.

Vaše těžké jednotky vydrží opravdu hodně a dlouho, takže byste měli zablokovat všechny tábory po cestě k bossovi sektoru těžkými jednotkami a zrušit tak jejich útočné oblasti.

Útočné jednotky zase dokáží rychle dorazit tábor. Využijte je proto k poražení bosse sektoru.

V daném příkladu byste (1) zablokovali jízdní tábor (2) a také tábor bojovníků zblízka svými těžkými jednotkami a poté byste (3) porazili bosse sektoru útočnými jednotkami tří maršálů.

Když optimalizujete načasování, ztratíte méně jednotek.
Toto je obranný režim vašeho ostrova. Pokuste se zesílit další obranou slabá místa, na která jste narazili při svém prvním dobývání ostrova. Ostatní hráči se vám pokusí ostrov ukrást. Připravte jim proto hezké překvapení.

(1) Další obranné tábory můžete na expedičním ostrově postavit z nabídky budov. Postavení obrany stojí obranné body, které obdržíte po dobytí ostrova automaticky.

(2) Tyto obranné budovy lze umístit na přidělená místa.

(3) Jak vidíte, budovy, které můžete stavět, se liší od těch, které obývají bandité. Prozkoumejte různé druhy budov a z jistěte, co dělají. Jakmile je postavíte, můžete je obsadit žoldnéřskými jednotkami dle vlastního výběru, které můžete nakupovat za obranné body.
Důležitá informace Soubojové expedice a údržba

Než zahájíte expedici, ujistěte se, že máte dostatek času k jejímu dokončení. Expedice nebudou během údržby prodlouženy.

Oznámení o údržbách jsou uvedena na webu.
Jeden z vašich maršálů byl poražen v bitvě! Naštěstí ale máte možnost své jednotky obnovit rychleji.

(1) Ve své zásobárně máte možnost vyrábět expediční lékárničky. Po jejich použití na maršálovu základnu jej okamžitě vyléčíte a umožníte mu pokračovat v bitvě.

Poznámka Expediční lékárničky lze použít pouze na expedičních ostrovech a na maršály.

(2) Ale pozor Na každém ostrově můžete použít pouze omezené množství lékárniček. Na každém expedičním ostrově je počítadlo lékárniček. Z něj se dozvíte, kolik lékárniček jste již použili a kolik jich můžete použít celkem.
Toto video vysvětluje vše, co potřebujete vědět k tomu, abyste mohli začít bojovat s ostatními hráči o kontrolu nad koloniemi.
Dozvíte se, jak můžete kolonii vyhledat, napadnout a bránit.

Dozvíte se také informace o novém bojovém systému, o tom, jak funguje, jaké jsou nové budovy, které potřebujete, a jaké nové jednotky budete používat k dobývání nových ostrovů. Z videa se dozvíte užitečné tipy k efektivnímu dobývání kolonií za využití bonusové účinnosti jednotek a efektivním způsobu «blokování» těžkých jednotek. Dozvíte se také, jak bránit dobyté kolonie a efektivněji získávat odměny.
V přehledové stránce soubojové úrovně můžete nalézt úroveň kolonie a zobrazení bodů síly.

Body síly určují úrovně expedičních map, které vaši průzkumníci naleznou. Čím vyšší úroveň, tím obtížnější ostrov, ale také tím vyšší výtěžek a více získaných odměn. Znamená to také, že budete hrát proti dalším hráčům na stejné úrovni jako ta vaše.

Kdykoliv od jiného hráče úspěšně dobudete ostrov nebo ho před ním ubráníte, obdržíte pár bodů síly. Buďte ale opatrní. Pokud se necháte při útoku na ostrov porazit, o nějaké body síly přijdete.

Také
Jakmile dosáhnete 3. úrovně, budete se účastnit hodnocení. To znamená, že od této chvíle můžete srovnávat všechny své výhry a prohry s dalšími hráči, kteří rovněž hrají na 3. úrovni.
Nástroj na sledování cest je základna, kterou můžete umístit na expedicích ke kontrole cesty, kterou se maršál chystá ujít. Pozice základen tedy můžete rozmístit na začátku před dobytím sektoru.
V nabídce budov (1) naleznete posádku duchů (2). Tato posádka se dá umístit kdekoliv v oblasti, díky čemuž můžete zobrazit trasu maršála (3). Můžete rozmístit až 5 základen.
Chcete-li vymazat umístěné základny duchů, použijte gumu (4) v nabídce budov.
Coby úžasný vůdce expedičních sil jste byli odměněni vodním hradem. Tento vodní hrad bude symbolem vaší zkušenosti. Umístěte ho na jezero uprostřed vašeho ostrova. Umístit ho můžete pouze na jedno místo. Rovněž bude potřeba, aby v oblasti nebyli žádní bandité a abyste zde měli postaveno skladiště. Hrad začíná jako malá věžička, ale pamatujte, že se s každými 2 získanými soubojovými úrovněmi zvětší, stejně jako sláva vašeho království.
Toto je okno soubojového postupu. Zobrazuje vaši soubojovou úroveň a vše s ní spojené.

Soubojová úroveň funguje stejně jako vaše úroveň hráče. K postupu na další úroveň musíte získávat soubojové zkušenosti. To uděláte tak, že porazíte nepřátele na expedičních ostrovech.

Okno soubojového postupu navíc udává aktuální sílu. Rovněž zde sbíráte soubojové úrovně, které získáváte každou úroveň. Kontrolujte tento panel pravidelně a nasbírejte všechny odměny.
Hodnocení jsou soubojové žebříčky. Dosáhnete-li 3. úrovně obtížnosti a budete-li hrát další soubojové mapy (hráči vlastněné mapy), bude vám přiřazeno hodnocení.
Chcete-li se na hodnocení podívat, můžete kliknout na tlačítko hodnocení (1) v hlavní liště s tlačítky. Otevře se nová záložka prohlížeče (2) s aktuálním hodnocením.
Své hodnocení můžete porovnávat celosvětově, nebo v rámci instance, na které hrajete. (3) Rovněž můžete změnit typ hodnocení. Existuje sedm různých typů
— Účinnost Hodnota účinnosti zobrazuje, kolik nepřátelských jednotek je poraženo ve srovnání s jednotkami, o které jste přišli.
— Průměrný čas (malé, střední, velké mapy) Průměrný čas je vypočítaný průměr ze všech odehraných soubojových expedic. Zrušené nebo neúspěšné expedice se počítají jako 3 hodiny.
— Čas (malé, střední, velké mapy) Časové hodnocení je nejrychlejší průběh.
Hodnocení vždy zobrazuje prvních 10 hráčů a v dolní části můžete vidět svou pozici (4) plus jednoho hráče nad vámi a jednoho pod vámi.
Hodnocení se budou resetovat každý měsíc, ale můžete se vrátit a prohlédnout si hodnocení uplynulého měsíce.

Cech
Když chcete založit nový cech

1. Postavte cechovní dům (cechovní dům najdete v druhé stavební nabídce, nebo u kupce).

2. Klikněte na symbol cechu v hlavní liště tlačítek. V okně zakladatele zadejte…

3. …název cechu…

4. …značku cechu a…

5. …vyberte prapor cechu.

6. Až budete chtít svůj výběr potvrdit, stiskněte tlačítko «Založit cech».
Odstoupení
Vůdce se může své hlavní pozice vzdát pomocí tlačítka odstoupení. Jeho funkce bude nabídnuta dalšímu členu cechu v pořadí nástupnictví.

Pořadí nástupnictví
Vůdce cechu může členům svého cechu přiřadit pořadí nástupnictví. To označuje pořadí, v jakém budou hráči vyzýváni k převzetí vůdcovství, pokud se aktuální vůdce rozhodne odstoupit.
Automatická žádost o nástupnictví vstoupí v platnost po 15 dnech neaktivity, aby se předešlo vzniku cechů bez vůdců.Přijetí vůdcovství cechu
Hráč, který obdrží žádost o nástupnictví, může požadavek přijmout nebo odmítnout. Aby hráč mohl vést cech, musí mít vlastní cechovní dům. Hráč má na přijetí žádosti 7 dnů. Pokud nepřijde, žádost bude předána dalšímu členovi dle pořadí nástupnictví. Pokud žádný z hráčů nabídku nepřijme, časomíra neaktivity a požadavek na nástupnictví budou probíhat od začátku.
Hráči, kteří dosud nejsou členy cechu, se mohou přihlásit do cechu ze seznamu dle svého výběru. Stačí otevřít stránku cechů a použít tlačítko pro přihlášení. Jakmile vůdce cechu přihlášku přijme, hráč se stane členem.
Hlavní strana
Hlavní strana obsahuje statistiky cechu, zprávu dne, která se objeví také v chatu cechu, upravitelný popis cechu a deník cechu.

Správa
Zde může vůdce cechu upravovat hodnosti ve svém cechu, příslušná práva a znak cechu.

Seznam členů
Seznam všech členů cechu, jejich fáze dokončení cechovního úkolu a to, zda byli v posledních 48 hodinách online. Vůdce cechu zde také může upravovat nástupnické pořadí.

Armáda
Pokud získáte nového generála, musíte nejprve umístit na mapu jeho/její základnu
1. Otevřete nabídku.
2. Klikněte na generála, kterého chcete umístit.
3. Umístěte základnu na ostrov.
1. Kliknutí na základnu otevřete nabídku základny.
2. Přiřaďte jednotky, které k boji potřebujete, a klikněte na tlačítko «OK», čímž potvrdíte svou volbu.
3. Klikněte na tlačítko útoku a…
4. …klikněte kurzorem útoku na tábor banditů, který chcete napadnout.
5. Váš generál se k táboru přesune a začne na něj útočit.
Všechny nepřátelské tábory mají útočnou oblast. Pokud útočící generál do této oblasti vstoupí, napadne nejprve tento nepřátelský tábor a teprve posléze ten, který jste vybrali.
Každý nepřátelský sektor obsahuje velitelský tábor. Velitelské tábory jsou označeny korunkou.
Pokud zničíte velitelský tábor, ostatní tábory budou zničeny automaticky. Po poražení velitelského tábora bude sektor osvobozen.
Poznámka Pokud velitelský tábor obsahuje velice silnou jednotku, je označen lebkou s korunou.
Základnu můžete otevřít tím, že na ni kliknete. Kliknout můžete také na portrét generála v menu. Zde uvidíte všechny jednotky, které máte k dispozici, a můžete podnikat další akce.
1. Pokud chcete zaútočit, klikněte na tlačítko útoku a následně na nepřátelský tábor.
2. Pokud chcete zobrazit odhad bitvy, klikněte na tlačítko «Náhled bitvy» a poté klikněte na nepřátelský tábor.
3. Tlačítko «Přesun» slouží k přesunutí základny. Prostě na něj klikněte a poté klikněte na místo, kam chcete základnu přesunout.
4. Použijte tlačítko pro odvolání k přerušení útoku a návratu vašeho generála do základny. Toto je možné pouze, než dorazí k cíli.
5. Pokud máte aktivní dobrodružství, můžete kliknout na toto tlačítko a generále spolu se všemi jeho jednotkami odeslat do oblasti dobrodružství a naopak. Mějte na paměti, že tento přesun může trvat až 30 minut.
6. Kliknutím na toto tlačítko povoláte jednotky zpět do menu. Budova bude z ostrova odstraněna a všechny jednotky se vrátí do vaší zálohy, připravené na další nasazení.
7. Pokud váš generál něco dělá, zobrazuje se zde aktuální činnost.
8. Zde se zobrazuje, kolik knih jste investovali do stromu dovedností daného generála. Tlačítko vpravo otevře strom dovedností.
9. Pomocí těchto panelů můžete přiřazovat jednotky do posádky. Takové jednotky budou bojovat po boku generála a účastnit se jeho dobrodružství. Posuvníky určíte množství a potvrdíte tlačítkem. Další dvě tlačítka přepínají mezi normálními a elitními jednotkami a také vynulují posuvníky.
Stejně jako váš generál i nepřátelé mají základnu, která se nazývá nepřátelským táborem. Tábory jsou rozděleny do dvou různých typů
1. Velitelský tábor je táborem stojícím v čele daného sektoru a je označený korunkou. Pokud jej porazíte, všechny ostatní nepřátelské tábory budou zničeny.
2. Běžný nepřátelský tábor.
3. Na rozdíl od velitelských táborů mají běžné tábory svou oblast agresivity. Když do ní vstoupíte, váš generál bude dostižen a napadne daný tábor a nikoli ten, ke kterému byl vyslán.
4. Informace o táborech získáte tak, že na ně kliknete. Následně se objeví okno tábora, ve kterém uvidíte informaci o počtu a druhu přítomných jednotek. Když na jednotky najedete myší, objeví se další podrobnosti.
Poznámka Některé tábory jsou označeny lebkou. To znamená, že se v daném táboře nachází velice silné jednotky nebo kombinace jednotek. Pokud je tábor označen lebkou a korunou, pak se jedná o velitelský tábor.
Pokud je váš generál poražen vrátí se na základnu a bude se muset zotavit než přijme další výzvu. Generálové najatí v hospodě se zotavují 4 hodiny, jiným to ovšem trvá kratší dobu. Dobu, po kterou nebude váš generál použitelný, uvidíte v základně ve své nabídce.
Abyste se vyhnuli čekání, než se váš generál plně zotaví, můžete si koupit jiného v hospodě nebo u kupce, nebo použijte lékárničku, které jsou také k dispozici u kupce.
Náhled bitvy ukazuje hráči výsledek bitvy s daným nepřátelským táborem.
1. Otevřete základnu, z níž můžete zaútočit.
2. Druhé tlačítko v nabídce patří náhledu bitvy.
3. Když na něj klepnete, objeví se zkřížené meče s otazníkem.
4. Po klepnutí na nepřátelský tábor se objeví náhled toho, co se stane, pokud s danou armádou zaútočíte. Při útoku na speciální tábory se objeví zvláštní okno, ve kterém najdete tipy, jak daný tábor porazit.
Chcete-li na dobrodružstvích šetřit suroviny, můžete k tomu použít 2 metody «uzamčení» a «blokování».

«Blokování» znamená útok na tábor s cílem deaktivovat jeho útočnou oblast, aby jiný generál mohl nerušen projet do jiného tábora. Kvůli této metodě ztrácíte jednotky u generála, který blokování provádí, ale přeskočíte nutnost tento tábor zcela zničit.
Blokovat můžete všechny tábory, které jsou poblíž dalších táborů. (2) Záleží zde na načasování. Abyste dosáhli co nejdelšího časového úseku, měli byste blokovat generálem s velkým počtem bodů zdraví nebo s pomalu bojujícím generálem (jako např. hospodský generál). (1) Červené vlajky ukazují generálovu trasu (3), takže nezbytné pozice generálů se dají odhadnout. Cílem je umístit je tak, že když hlavní útočící generál dorazí do útočné oblasti, generál provádějící blokování zaútočí na blokovaný tábor a vyřadí ho na tak dlouho, než kolem něj druhý generál projede. (4) Jedná se o velmi složitý manévr, jelikož i malá nesrovnalost v načasování může způsobit, že se blokování nezdaří. Pokud je odvedena pozornost vašeho hlavního generála, neváhejte ho stáhnout. Když to ale uděláte příliš pozdě, přijdete o jednotky. Mějte tedy na paměti, že může dojít k nechtěným ztrátám.
«Uzamčení» funguje podobně jako «blokování». Cíl je však jiný. «Uzamčení» znamená blokování tábora, co nejdéle je možné, aby jiný generál zvládl porazit vedoucí tábor sektoru. (2). Jakmile je vedoucí tábor sektoru poražen, všechny probíhající bitvy se zruší a počítají se jako úspěšné, a to beze ztrát. To znamená, že při pokusu o uzamčení použijte pomalu bojujícího generála nebo generála s velkým počtem jednotek. I zde platí pokud hlavní boj trvá příliš dlouho, můžete přijít o samotného generála včetně všeho, co u sebe má. Takže pokud se k tomuto kroku rozhodnete, ujistěte se, že vůdce zvládnete porazit včas.
I když se s těmito metodami pojí hodně ztrát, ušetříte hodně surovin, jakmile je ovládnete.

Pozor Ztráty spojené s použitím jedné z těchto metod se nijak nenahrazují!
Elitní kasárna (1) verbují silné jednotky, kterým se říká elitní jednotky. Tyto jednotky jsou velmi silné, ale mají nevýhodu jejich specializovaný výcvik jim znemožňuje bojovat ve smíšené armádě po boku neelitních jednotek.

Každý váš generál (2) může současně velet buď neelitní, nebo elitní armádě. Mezi těmito dvěma režimy můžete přepínat kliknutím na tlačítko «Přepnout jednotky» v generálově posádce. (3)
Bojové schopnosti každé jednotky jsou určovány souhrnem vlastností a dovedností, které je možné si prohlédnout v nápovědě.

Vlastnosti jsou hodnoty, které sdílejí všechny bojové jednotky
1. Zdraví Pokud je jednotce v boji způsobeno takovéto poškození, je poražena.
2. Přesnost Přesnost jednotky je pravděpodobnost, se kterou útok způsobí vyšší hodnotu poškození.
3. Způsobené poškození Toto je poškození, které jednotka způsobuje v boji a je vybíráno náhodně z daných dvou možností.
4. Iniciativa Jednotky s lepší iniciativou útočí před pomalejšími jednotkami a mohou je porazit předtím, než stačí zaútočit. Tři úrovně iniciativy jsou od nejrychlejší po nejpomalejší první úder, normální a poslední úder.Jednotka může mít jednu nebo více těchto speciálních dovednosti, které jí pomohou v boji nebo po boji
5. Obchvaty Jednotka pokaždé zaútočí na nepřítele s nejmenším zdravím a ignoruje normální pravidla zaměřování. Na vaše generály obchvaty nepůsobí.
6. Poškození okolí Poté, co tato jednotka porazí nepřítele, přenese se zbývající poškození na jeden a nebo i více dalších cílů.
7. Demolice Způsobené poškození jednotky je zdvojnásobeno při stržení tábora poté, co jsou všichni jeho obyvatelé poraženi.Generálové mají dodatečné vlastnosti, které působí na všechny jejich jednotky
8. Rychlost cestování Toto je doba, jakou trvá generálovi dostat se do nebo z oblasti dobrodružství. Pokud se tyto časy liší, pak budou odděleny lomítkem («/»).
9. Kapacita To je počet jednotek, které mohou spadat pod určitého generála.
10. Zotavení Doba, po kterou bude generál nepoužitelný, pokud je poražen v boji.
11. Doba boje Trvání každého kola boje, který generál začal. Čím vyšší je tato hodnota, tím déle bude boj trvat.
Všechny jednotky jsou seskupeny do takzvaných typů jednotek. Tyto typy vám poskytují základní přehled o základní funkci daných jednotek. Typ jednotky si můžete zkontrolovat v pravém horním rohu její nápovědy.
1. Obranné jednotky mají značné zdraví v poměru ke způsobovanému poškození. Ve velké míře chrání jiné jednotky tím, že jsou první na ráně.
2. Útočné jednotky mají silný útok ale relativně nízké zdraví.
3. Rychlé jednotky mají první útok a proto útočí před většinou ostatních jednotek. Obvykle mají také nižší zdraví a způsobují nižší poškození než útočné jednotky.
4. Těžké jednotky mají poslední útok, takže obvykle útočí až na konci. To je vykompenzováno obvykle velmi vysokým zdravím a silnými útoky. Aby bylo možné je zaměřit, obvykle je nutné se nejprve vypořádat se všemi ostatními jednotkami.
5. Bossové jsou obávané jednotky s vlastnostmi deseti až stonásobně vyššími než běžné jednotky. Naštěstí většina osad má pouze 1 až 2 bosse, kteří se navíc schovávají až za svými armádami, které je potřeba porazit nejdříve.
6. Bojoví generálové jsou veliteli vaší armády. Jejich jednotky je budou chránit do posledního dechu, nikdy se tudíž nestane, aby na ně někdo zaútočil dříve než na jednotky. Nezabírají na ně ani obchvaty.
7. Proviantní generál se specializuje na přepravu jednotek do oblasti dobrodružství. Bojů se vůbec nemohou účastnit.
Různé jednotky ve vaší armádě nebo táboře útočí v pevné formaci. To také udává pevné pořadí, v jakém na ně bude mířit a útočit nepřítel.
Například na vaši milici nikdy nezaútočí, pokud ještě máte v boji rekruty.

Portréty zobrazené nad základnou nebo táborem (jakmile nad ně zamíříte kurzorem myši) vám mohou letmo přiblížit pořadí Jednotky seřazené vlevo budou útokem zasaženy jako první, ty vpravo jako poslední.

Dávejte ovšem pozor na nepřátele se schopností obchvatů! Takoví toto pořadí ignorují a místo toho útočí na nejslabší jednotky.Zaměření vašich standardních jednotek
1. Rekruti
2. Milice
3. Vojáci
4. Elitní vojáci
5. Kavalerie
6. Lučištníci
7. Lukostřelci s dlouhými luky
8. Střelci z kuše
9. DělostřelciZaměření vašich elitních jednotek
1. Šermíři
2. Jízdní šermíři
3. Rytíři
4. Střelci
5. Obrnění střelci
6. Střelci na koni
7. Obléhači
Toto je detailní popis bojových mechanismů pro hráče, které zajímají detaily toho, co se děje v zákulisí.

Jedno bojové kolo je sekvence tří základních kroků První úder, normál a poslední úder (1). V každém z těchto kroků jednotky s odpovídající hodnotou iniciativy jedenkrát zaútočí. I pokud je jednotka v tomto kroku poražena, dokáže zasáhnout nepřítele.

Jednotka si vybírá svůj cíl z dosud neporažených jednotek v přednastaveném pořadí, které si můžete prohlédnout po přesunutí kurzoru nad posádku nebo nepřátelský tábor. Jednotky nejvíce vlevo budou zaměřeny nejdříve (2). Jednotky se schopností obchvatů vždy zaměřují nejslabší jednotku. Toto nepůsobí na generály.Po výběru cíle mu jednotka způsobí své poškození. Téměř každá jednotka má dvě hodnoty poškození, z nichž se při útoku náhodně vybírá. Přesnost dané jednotky pak představuje pravděpodobnost, se kterou bude vybrána vyšší hodnota.

Způsobené poškození je odečítáno od zdraví cílové jednotky. Pokud zdraví dosáhne 0, je jednotka poražena. Přebytek poškození obvykle přijde vniveč (3). Nicméně pokud útočník má dovednost poškození okolí, pak se přebytek přesouvá na další cíl (vybraný podle stejné metody jako původní cíl). Takto je pro jednu jednotku možné porazit několik nepřátelských jednotek (4).

Jakmile provedou všechny jednotky své útoky, pokračuje se v následující nižší úrovni iniciativy a posléze také dalším bojovým kolem. Poražené jednotky pochopitelně nebudou moci dále útočit.

Boj končí, jakmile jsou všechny jednotky na jedné straně poraženy. Pokud zvítězíte, zbývající jednotky tábor zničí. Více se dozvíte v sekci «Demolice táboru banditů».
Jedna z vašich armád porazila všechny nepřátele v táboře banditů, vaše zbývající jednotky začnou s demolicí samotného tábora. (1)

Každý druh jednotek (například rekruti, milice nebo kavalerie), která zůstane v armádě, zasáhne tábor každé bojové kolo svou maximální útočnou silou.
Dělostřelci a obléhači s demoliční schopností způsobí táborům dvojité poškození! (2)

Stejně jako když bojujete proti nepřátelským jednotkám, délka těchto bojových kol záleží na atributu bojového času vašeho generála. (3)

Tábory mají body zdraví tak jako jednotky a jejich zničení je dokončeno v okamžiku, kdy obdrží potřebné poškození. Poté se váš generál vrátí na základnu nebo bude pokračovat k dalšímu táboru.

Specialisté
1. Otevřete nabídku.

2. Klikněte na geologa.

3. Klikněte na typ ložiska, které chcete hledat.

4. Potvrďte výběr kliknutím na tlačítko «OK».

Specialisté potřebují ke splnění jednotlivých úkolů čas a suroviny.
Pomocí průzkumníka můžete hledat poklady. Najít můžete například mince, dřevo nebo mramor. Na vyšších úrovních se vám zpřístupní delší hledání pokladů, kde najdete cennější suroviny.1. Otevřete nabídku.
2. Klikněte na průzkumníka.
3. Klikněte na ikonu hledání pokladu.
4. Vyberte typ hledání pokladu a potvrďte svůj výběr.
5. Když průzkumník dokončí hledání pokladu, najdete kořist ve své poštovní schránce.
6. Otevřete poštu průzkumníka a přijměte kořist. Suroviny se přesunou do vaší nabídky.
V hospodě můžete najímat specialisty.
1. Ikony specialistů.
2. Jména specialistů.
3. Cena za specialistu (cena se zvyšuje po každém nákupu).
4. Tlačítko na nákup specialistů.
Tip 1 U kupce můžete najít další konkrétní specialisty, kteří nejsou v hospodě k dispozici.
Tip 2 Specialistů můžete mít více.
1. Své geology můžete vysílat na pátrání po ložiscích.
2. Ložiska jsou dvou druhů Ložiska, na kterých musíte postavit budovu (např. doly) a ložiska, u nichž se snažíte budovu umístit co nejblíže (např. kamení nebo dřevo).
Tato ložiska jsou využívána všemi souvisejícími budovami. Nemusíte stavět jednu budovu na jedno ložisko.
Všechna ložiska obsahují určité množství surovin a pak se vyčerpají. Aby se tak nestalo, můžete je doplňovat následujícími způsoby
3. Nakupte doplňovače v obchodě.
4. Vyrábějte doplňovače v zásobárně.
V obchodě najdete více typů doplňovačů než v zásobárně. Dokonce můžete zakoupit i univerzální doplňovače fungující na všechna možná ložiska. K doplňovačům se můžete dostat také díky dobrodružstvím a úkolům.
Stromy dovedností vám umožňují vylepšovat konkrétní schopnosti vašich osadníků. Posílit můžete několik ukazatelů své ekonomiky, nebo vylepšit dovednosti svých specialistů.

Vyrábějte knihy u vazačů knih a utrácejte je ve stromech dovedností.

1. Strom dovedností specialisty otevřete tak, že jej vyberete v nabídce.
2. V okně specialisty klikněte na tlačítko stromu dovedností.
3. Strom dovedností se otevře.1. Investujte knihy do dovedností, které chcete zlepšit. Objeví se tip, který vysvětlí podmínky a účinky dovednosti. Kliknutím na dovednost investujete knihu. Svou volbu potvrďte stiskem potvrzovacího tlačítka dole.
2. Napravo od stromu vidíte, kolik knih a jakého typu máte aktuálně k dispozici. Pokročilejší dovednosti vyžadují pokročilejší typy knih.
3. Strom dovedností můžete restartovat pomocí tlačítka pro restart a získat nazpátek polovinu investovaných knih. Všechny své knihy můžete koupit zpět stiskem tlačítka zpětného odkupu.
Občas narazíte na události související se specialisty. V této době specialisté plní většinu svých úkolů rychleji.
Taková situace může platit pro všechny nebo jen pro některé specialisty (1) a liší se událost od události.
Všichni ovlivnění specialisté jsou označeni v nabídce hvězdou (2).
Událostí (3) mohou být ovlivněny všechny aktivní úkoly, do kterých patří hledání ložisek, hledání pokladů, prozkoumávání sektorů, vyhledávání dobrodružství a rychlost cestování obecně.
Jakmile začne podobná událost, poblíž vašeho avatara se objeví upozornění.

Rozhraní
V levém horním rohu naleznete svého avatara. Můžete zde získat informace o následujících věcech
1. Tlačítko knihy úkolů Otevírá knihu úkolů.
2. Ukazatel zkušeností Ukazuje váš pokrok na úrovních. Shromažďují se zde také zelené hvězdy, které získáváte během hry, takzvané body zkušeností. Množství získaných zkušeností a množství potřebné pro další úroveň získáte najetím myši.
3. Po dosažení určitého množství zkušeností získáte novou úroveň. S každou úrovní odemknete nové funkce, například nové bonusy, budovy nebo vojenské jednotky.
4. Tlačítko odhlášení Kliknutím na toto tlačítko se odhlásíte ze hry a vstoupíte na domovskou stránku hry «The Settlers».
Nabídka je vaším inventářem a má šest kategorií
Na první kartě najdete všechny položky, které ve své nabídce máte. Lepší přehlednosti dosáhnete přepínáním mezi kartami
1. Specialisté (Zde najdete všechny své geology, generály a průzkumníka)
2. Suroviny (Doplňovací bonusy a suroviny)
3. Bonusy (Obsahuje například talíře ryb, svítání osadníků nebo lektvary lásky)
4. Budovy (Budovy s efekty a obyčejnými dekoracemi)
5. Dobrodružství (Všechny typy dobrodružství)
6. Různé (Obsahuje např. stavební povolení, záhadné schránky)
1. Základní nastavení zvuku otevřete kliknutím na tlačítko vlevo od tlačítek odhlášení a režimu celé obrazovky.
2. Pomocí tohoto tlačítka můžete přepínat zvuk na pozadí.
3. Pomocí tohoto tlačítka můžete zapínat a vypínat zvukové efekty.
Osadníci jsou vaší «populací». Potřebujete je k výcviku vojenských jednotek a k tomu, abyste ze svých budov dostali maximum. Jednoho osadníka dostanete každých 15 minut. Na rozdíl od normálních surovin nejsou osadníci spotřebováváni, ale pouze blokováni.

1. Na liště surovin můžete najet na ikonu osadníka a získat tak podrobné informace o všech vašich osadnících.

2. Pokud budete potřebovat osadníky okamžitě, můžete je «vyrobit» v zásobárně.

3. Osadníky můžete také nakupovat u kupců, nebo urychlit produkci osadníků pomocí lektvaru.
1. Přístup ke kupci získáte pomocí pokladnice v pravém dolním rohu obrazovky.

2. Obchodník nabízí širokou škálu zboží rozdělenou do několika kategorií.

3. Většina položek stojí drahokamy. Pokud je nemáte, můžete si je přidat kliknutím na ikonu diamantu s plusem.

4. Cenu v drahokamech vidíte vedle ikony každé položky.

5. Kromě budov a surovin můžete také nakupovat dobrodružství a mnoho dalších věcí. Pokud se však vedle ikony nachází zámek, znamená to, že nesplňujete požadavky pro nákup dané věci.

6. Když kliknete na položku, objeví se okno s dalšími informacemi. Některé položky jsou omezené, tak s tím počítejte, pokud se vpravo nahoře objeví červená ikona s číslem.
V kasárnách (klávesová zkratka «B») můžete trénovat své vojenské jednotky. Na začátku můžete cvičit pouze rekruty, ale na dalších úrovních získáte více jednotek.
1. Otevřete kasárna kliknutím na budovu, nebo stiskem klávesy «B».
2. Vyberte jednotku, kterou chcete vycvičit.
3. Otevře se okno, ve kterém uvidíte potřebné suroviny. Pomocí posuvníků určete počet jednotek, které chcete vycvičit a počet skupin. Pod posuvníky uvidíte cenu své objednávky a množství potřebného času.
4. Skupiny můžete cvičit pouze postupně. Ve smyčce čekání můžete zkontrolovat, jak dlouho bude nutné čekat na přípravu jednotek, můžete upravovat pořadí produkce, okamžitě dokončit aktuální skupinu nebo zrušit určité skupiny, nebo okamžitě dokončit aktuálně trénovanou skupinu výměnou za drahokamy.
5. Čísla na tlačítkách jednotek zobrazují, kolik jednotek tohoto typu je již ve výrobě.
Vojenské jednotky nespotřebovávají osadníky, pouze je blokují. Pokud o jednotku přijdete, padlého osadníka budete muset nahradit.
Pokud budete potřebovat pomoct, nebo jen potřebujete počkat na výrobu určité suroviny, můžete vzniklý prostor využít k chatu.
Funkci chatu najdete v levém dolním rohu obrazovky. (1)
Pokud kliknete na lištu hned pod ní (2), můžete hned začít psát svou zprávu, kterou pak odešlete stiskem klávesy Enter.
Abyste v chatu mohli posílat zprávy, musíte být alespoň na 5. úrovni.

Používat můžete celou řadu různých kanálů
3. Kanál obecného chatu slouží k rozhovorům o čemkoli chcete a k hledání nových přátel.
4. Kanál nápovědy vám umožňuje pokládat otázky nebo odpovídat.
5. Obchodní kanál mohou hráči využívat k nabídce zboží nebo k hledání obchodních partnerů.
6. Kanál šeptání umožňuje soukromě hovořit s ostatními hráči. Tyto konverzace budou viditelné pouze vám a vašemu partnerovi v chatu.
7. Kanál zpráv slouží k oznamování informací o nejnovějším vývoji ve vaší domovské oblasti.
Poznámka Pokud budete potřebovat nápovědu k příkazům chatu, napište /help.
8. Pokud máte problém se čtením textu kvůli rozličným barvám, můžete kliknout na toto tlačítko a všechny texty zbělají.
9. Chcete-li vypnout automatické skrolování textu při nově příchozí zprávě, odškrtněte toto políčko.
1. Kliknutím na tlačítko knihy úkolů…
2. můžete otevřít knihu úkolů.
3. Úkoly jsou rozděleny do několika kategorií, například mezi hlavní a postranní úkoly. Některé lze zrušit, pokud se vám do jejich plnění nechce.
4. Zde můžete vidět příběh úkolu…
5. který vám vypráví počítačem řízená postava.
6. Pod textem úkolu vidíte, co musíte ke splnění úkolu vykonat. Cíle se liší a může jich být více.
7. Zde vidíte odměnu, kterou za vykonání úkolu dostanete.
Aby byla navigace o něco jednodušší, můžete používat klávesové zkratky. Ve hře «The Settlers Online» můžete používat následující klávesové zkratky
«B» — Kasárna
«H» — Dům starosty (skladiště)
«P» — Zásobárna
«X» — Vazač knih
«F11» — Režim celé obrazovky
«+» a «-» pro přiblížení a oddálení
Navíc můžete používat písmena W, A, S, D k posunu určitým směrem a čísla 1 až 9 pro jednotlivé sektory. Rozložení jednotlivých sektorů odpovídá číslům na numerické klávesnici (počáteční sektor je sektor 1, sektor napravo od něj má číslo 2…).
V horní části obrazovky vidíte lištu surovin. Najdete zde nejdůležitější základní informace pro svou ekonomiku
1. Vaše populace (najetím na číslo získáte podrobnější informace).
2. Vaše zbývající stavební povolení.
3. Počet bonusů aktivních na vašem ostrově pro celou oblast.
4. Vaše základní suroviny, které potřebujete ke stavbě budov.
5. Počet vašich drahokamů. Kliknutím na tlačítko plus můžete ke svému účtu přidat drahokamy. Kliknutím na ikonu drahokamu otevřete obchod.
Denní přihlašovací bonus je odměnou za pravidelné hraní.
1. V každém dni při prvním přihlášení se hráči zobrazí okno s denní odměnou.
2. V něm je uveden krátký přehled o tom, kolik dní za sebou se hráč přihlásil a také to, jakou náhodně vybranou odměnu obdrží.
3. Po 7 dnech za sebou získá hráč drahokamy a celý koloběh začne znovu.
4. Pokud hráč nějaký den vynechá, objeví se červený kříž a koloběh začne od začátku.
5. Jakmile hráč dosáhne 21. úrovně, budou všechny odměny, kromě té za 7. den, nahrazeny krystaly. Krystaly můžete použít pro Excelsior.
Svůj zbývající prémiový čas vidíte v okně s oblastními bonusy. (1)
Pokud chcete přidat více času, můžete zajít za kupcem a další čas zakoupit v prémiové kategorii. (2)
Pokud chcete přidat čas ke svému účtu, otevřete nabídku a použijte prémiový předmět. Otevře se okno, které shrne přednosti prémiového času (3)
+ 50 % ZK z dobrodružství
+ 50 % surovin a bonusů z dobrodružství
+ jeden denní úkol navíc
+ 10 % bonusový čas pro přátelské oblasti
+ jedno další místo do fronty budov
Kořist navíc, kterou získáte za svůj prémiový stav, se objeví odděleně ve vaší poště. (4)
1. Sběratelské předměty jsou sbírány mimo mapu — objevují se v oblastech, které jste prozkoumali.
2. Po kliknutí se objeví ve vašem skladišti a započítají se do vaší kompletace sbírky.
3. Sbírky lze najít v záložce starostova domu. Odemykají se vám v závislosti na vaší úrovni.
4. Jakmile budete mít všechny ingredience, můžete začíst s vytvářením sbírky.
5. Po dokončení musíte otevřít rozhraní domu starosty a odměna se pak uloží do příslušné sekce nabídky.
6. Odtamtud můžete předmět použít k posílení příslušné budovy, nebo jej můžete využít jinak.Pokud máte problém s hledáním sběratelských předmětů na svém ostrově, můžete požádat o pomoc přítele

1. Jakýkoli přítel, který se dostane na váš ostrov, vidí sběratelské předměty, které jste ještě nenašli.
2. Když na ně klikne, sběratelský předmět se zvýrazní a vy jej budete moct rychle najít.
3. Rychlého zvýraznění předmětů dosáhnete také díky bonusu «Vílí oheň» z obchodu. (na mapách dobrodružství se jedná o «Vílí světlo».)
Jakmile dosáhnete 80. úrovně, veškerá zkušenost, kterou byste získali z úkolů a dobrodružství, bude přeměněna na hvězdné mince.
Tato změna se projeví i v seznamu úkolů.
Občas dochází k událostem, které ovlivňují výrobní efektivitu kasáren/bojové akademie a/nebo zásobáren. Během této doby má výroba určitých položek a jednotek příznivý účinek.

V takovém případě jsou všechny ovlivněné položky a jednotky označeny malou hvězdou v pravém horním rohu (1). Když kliknete na jednu z ovlivněných položek a přepnete se na podrobné zobrazení. Pozitivně ovlivněný atribut bude označen ikonou hvězdy (2) a zeleným fontem.

Pokud je aktivní událost budovy kasáren/bojové akademie nebo zásobárny, dostanete při prvním přihlášení zprávu.
Pokud se dá bonus použít u několika typů jednotek nebo obyvatel budov, dojde k otevření speciálního rozhraní. To funguje následovně
1. Najeďte kurzorem na budovu.
2. Kliknete-li na jednotku, na kterou chcete bonus použít, otevře se nové rozhraní.
3. Pokud najedete kurzorem na bonus, objeví se posuvník, kde můžete určit množství k použití. Kliknutím na bonus se výběr potvrdí a bonus použije.
Na domovském ostrově jsou hory různých velikostí, které lze zničit a vytvořit tak více stavebního místa. Hory se dělí do tří kategorií na suť, skály a hory, jejichž zničení vyžaduje zásah specialistů.
1. Střelmistr a demoliční tým jsou předměty, které můžete použít na různé typy hor.
2. Použijte experta na horu odpovídající velikosti a ten se pustí do přípravy demolice.
3. Jakmile bude hotov, bude čekat na váš signál k odpálení. Vyberte připravenou horu a spusťte demolici.
Poznámka Někdy lze uvolnit ještě více stavebního místa. Pokud hory stojí blízko sebe, odstraní se obě najednou.
Pokročilé nastavení obsahuje spoustu užitečných funkcí, které pomohou zvýšit výkon hry na vašem počítači a přizpůsobit herní zážitek

1. Nastavení hlasitosti hudby.
2. Nastavení hlasitosti zvukový efektů.
3. Načtení poloviční grafiky (zvyšuje výkon).
4. Zapnutí/vypnutí vylepšení animací (ovlivňuje výkon).
5. Zapnutí/vypnutí sektorových označení.
6. Zapnutí/vypnutí ikony nad generály a maršály při pohybu.
7. Zapnutí/vypnutí zobrazení jmen generálů a maršálů.
8. Zapnutí/vypnutí pohybu osadníků po mapě (ovlivňuje výkon).
9. Zapnutí/vypnutí divočiny na ostrově (ovlivňuje výkon).
10. Zapnutí/vypnutí efektů kouře (ovlivňuje výkon).
11. Zapnutí/vypnutí ikon upozorňující na chybějící osadníky.
12. Zapnutí/vypnutí ikon upozorňující na chybějící produkční suroviny.
13. Zapnutí/vypnutí ikon upozorňující na plný stav v zásobárně.
14. Zapnutí/vypnutí ikon upozorňující na ručně zastavenou produkci.
Hráči na vysokých úrovních mohou za různé činnosti získávat zdroj zvaný hvězdné mince.
Hvězdné mince se dají utratit za různé zajímavé odměny, jako například vylepšení a dobrodružství. Tyto nabídky najdete v kategorii «epických předmětů» u obchodníka.
Některé bonusy nemusíte použít na budovy. Namísto toho je můžete použít na celou oblast (ostrov). Ať už jste na vlastním domovském ostrově, dobrodružství či expedici nebo na návštěvě přítele, při použití bonusu z hvězdicové nabídky použijete daný bonus na celou oblast.
1. Všechny bonusy na oblast mají zelený okraj.
2. Počet bonusů na oblast aktivních v aktuální oblasti je zobrazen v horní části obrazovky.
Chcete-li více informací, přesuňte na ikonu ukazatel myši.
3. Kliknutím na zmíněnou ikonu zobrazíte ještě více informací. Toto okno vám rovněž umožňuje bonusy předčasně rušit.