Zpět
1. Nová práce2. Dodávka nápojů3. Vytesaný do kamene4. Následovník
5. Nález kosterních pozůstatků6. Drahocenné džbány7. Dobře naplněno8. Vyhořelý
9. První vlna10. Potravinový dar11. Nová farma12. Noví osadníci
13. Potrava pro nové14. Náraz na mělčinu15. Druhá vlna16. Pekárna
17. Medvěd18. Výstava19. Velkolepý objev20. Obrovská socha
21. Theodor potřebuje pomoc22. Larva dřevokazného hmyzu23. Psí rodinka24. Nedostatek zboží
25. Nesprávné pořadí26. Čas žní27. Vyjednávací schopnosti28. Svět obchodu
29. Vysoký požadavek30. Nestvůra31. Chov koní32. Znamení úcty
33. Znamení míru34. Na počest města35. Překrásné zlato36. Maso pro sousedy
37. Obrana vesnice38. Královský monument39. Klobásová soutěž40. Opravy
41. Trh se zvířaty42. Obrana43. Temný stín44. Odcizení
45. Za vašimi zády46. Vojenské rozšíření47. Místní alchymista48. Hra
49. Nová půda50. Nová pomoc pro Theodora51. Návrh52. Nedostatek titanu
53. Plná zbrojnice54. Naposledy…55. Dobré věci se stávají…56. Spousta střelného prachu
57. Výhodný směnný kurz58. Nízké ceny59. Zvýšit zásoby60. Elitní dril
61. Osadníci na měsíci62. Knihovna63. Origami64. Velká sklizeň
65. Turnaj66. Luxusní nábytek67. Šlechtické domy68. Zboření mýtu
69. Závod70. Najaté síly71. Annoholici na živo72. Kočičí hračka
73. Speciální síly

JménoÚroveňÚkolyOdměna
Nová práce21-50
Jeden z osadníků se chce stát rybářem, avšak nemá v tomto směru žádné zkušenosti. Pomozte mu s jeho prvními rybami.
Teď už by měl vědět, jak na to, a pokračovat v rybaření samostatně.
Zaplaťte ze skladu tento počet ryb: 350.
2 Krystal(y)

Dodávka nápojů21-50
Blíží se velká hostina a ze zkušenosti víte, že se tam toho vždy spousta vypije. Dostatečně se předzásobte, abyste osadníky nenechali na suchu.
Dodávka nápojů je nyní zajištěna, a hostina tak může být připravena.
Zaplaťte ze skladu tento počet jednotek nápojů: 250.
2 Krystal(y)

Vytesaný do kamene21-50
Vaše poslední hledání pokladu nám přineslo mapu! A víte co? Na tomhle ostrově je poklad! Ale je ukrytý hluboko ve staré hoře. Ať ho tam schoval kdokoli, chtěl mít jistotu, že se k němu nikdo jen tak nedostane. Vstup do jeskyně s pokladem je proto zakryt obrovským kusem mramoru. Neptejte se mě, jak ho tam dostali. Musíme se tam nějak prokopat.
Otevřeli jsme jeskyně a jediné, co jsme našli, byla prázdná truhla! Nebyla tedy tak docela prázdná, ale to hlavní už bylo pryč. Zajímalo by mě, kdo za to může…
Zaplaťte ze skladu tento počet jednotek mramoru: 80.
2 Krystal(y)

Následovník21-50
Jeden z vašich farmářů zaučuje svého syna, který má na farmě v budoucnu hospodařit. Učí se hlavně na pšeničných polích, která se rozkládají kolem farmy. Možná jim při sklizni můžete poskytnout pomocnou ruku?
No, tohle vypadá docela slibně. Zdá se, že se v blízké budoucnosti můžete těšit na nového farmáře.
Zaplaťte ze skladu tento počet jednotek pšenice: 500.
2 Krystal(y)

Nález kosterních pozůstatků21-50
Helvian Kones, slavný archeolog z Hlavního ostrova, vám vzrušeně povídá o nálezu kosterních pozůstatků. Naneštěstí jsou pozůstatky pohřbeny příliš hluboko v hoře, a na jejich vykopání tak archeolog sám nestačí. Pomozte Konesovi kosti vykopat!
Chvíli to potrvá, než se všechny ty kosti vykopou, ale jedna věc je jistá… Jsou obrovské!
Zaplaťte ze skladu 130 jednotek kamene.
2 Krystal(y)

Drahocenné džbány21-50
Chcete zorganizovat výstavu drahocenných džbánů. Na takovou výstavu však nemáte dostatečné množství krásných předmětů. Sežeňte nějakou měď na výrobu dalších džbánů.
Odlévači mědi by z tohoto materiálu měli být schopni vyrobit více džbánů. Výstava může začít.
Zaplaťte ze skladu tento počet jednotek měděné rudy: 520.
2 Krystal(y)

Dobře naplněno21-50
Efektivní výroba dřeva má na ekonomiku nesmírný vliv. Vždy se dobře postarejte, aby byl sklad řádně naplněn dřevem.
Sklad je zaplněn. Skvělá práce!
Zaplaťte ze skladu 100 prken z tvrdého dřeva.
2 Krystal(y)

Vyhořelý21-50
Tajemná vlna veder spálila jeden ze sousedních ostrovů! Něco se děje. Není to poprvé, co slyšíme o mocných slunečních paprscích, které spálí všechno, na co "zasvítí"… Jako vždy bychom ale měli podat pomocnou ruku.
Dřevo mohou osadníci použít na výstavbu alespoň těch nejdůležitějších budov. Skvělá práce! Nechám mudrce vyřešit tu záležitost se sluncem.
Zaplaťte ze skladu 350 jednotek dřeva.
2 Krystal(y)

První vlna21-50
Jeden z vašich bratranců se chce zmocnit jednoho ze sousedních ostrovů, který obývají záludní bandité. Bohužel však nemá o vojenství a správě zdrojů ani páru. Rozhodnete se mu pomoci, protože prohánění banditů je vždy záslužná činnost.
S tím by měl být bratranec schopen naplánovat svůj první útok. Jakmile bude hotov, opět se vám ohlásí.
Zaplaťte ze skladu tento počet jednotek bronzu: 250.
2 Krystal(y)

Potravinový dar21-50
Král připravuje potravinový dar pro chudé obyvatele své země. Z tohoto důvodu žádá všude o podporu. Samozřejmě, že na vás se může spolehnout!
Král vám na znamení svých díků poslal malý dárek a vzkazuje, že jeho obyvatelé jsou vám za poskytnutou pomoc velmi zavázáni.
Zaplaťte ze skladu tento počet chlebů: 250.
2 Krystal(y)

Nová farma21-50
Na úpatí staré hory žijí farmáři. Proč se hoře říká stará? To bude asi tím, že je stará. He, he. Farmáři chtějí postavit více farem, ale k tomu budou potřebovat kamení. Pojďme jim tedy nějaké poskytnout!
Skvělé. Nyní si mohou osadníci postavit novou farmu ve stínu starobylé hory.
Zaplaťte ze skladu 130 jednotek kamene.
2 Krystal(y)

Noví osadníci21-50
Skupina lidí ze sousedského regionu přichází do vaší země a chce se zde usadit. Poskytněte jim nezbytný materiál, ať si postaví domy.
Jakmile dostali potřebné zdroje, lidé ihned započali s výstavbou a jsou šťastni, že patří k vašim obyvatelům.
Zaplaťte ze skladu 100 jednotek kamene.
Zaplaťte ze skladu 110 prken z borového dřeva.
2 Krystal(y)

Potrava pro nové21-50
Noví osadníci si velmi rychle zbudovali domy a docela tvrdě pracují. Potřebují však jídlo. Nějaké jim poskytněte, než budou schopni si vyrobit vlastní.
Vaši noví osadníci samou radostí ani nevědí, jak vám vyjádřit svůj vděk. Za vaši štědrost slibují píli a loajalitu.
Zaplaťte ze skladu tento počet jednotek nápojů: 190.
Zaplaťte ze skladu tento počet ryb: 260.
2 Krystal(y)

Náraz na mělčinu21-50
Zavítal k vám kurýr se zprávou o flotile lodí, která u vašeho pobřeží najela na mělčinu. Bohužel nemohou poslat pro pomoc, a žádají vás proto o nástroje, aby opravili své lodě.
Námořníci opravili pomocí zaslaných nástrojů své lodě, a flotila se tak opětovně mohla vydat na cestu. Opět jste rozšířili svůj okruh přátel.
Zaplaťte ze skladu tento počet nástrojů: 135.
Vyrobte ve svých dílnách alespoň tento počet nástrojů: 135.
2 Krystal(y)

Druhá vlna21-50
Váš bratranec dokončil úvodní fázi a první vlna rekrutů je již na cestě. Nyní potřebuje nové zdroje pro další vlnu.
Na ostrov právě vtrhla druhá vlna. Uvidíme, jak daleko se dostane.
Zaplaťte ze skladu tento počet jednotek železa: 85.
2 Krystal(y)

Pekárna21-50
Noví osadníci otevřeli pekárnu, avšak ještě nevyrábějí dostatek mouky, kterou by pekárna potřebovala. Přispějte svou troškou do mlýna a nějakou jim věnujte.
Vaše podpora byla opravdu nápomocná. Díky mouce nashromáždili dostatek zlata a nástrojů na stavbu nového mlýna.
Zaplaťte ze skladu tento počet nástrojů: 130.
Zaplaťte ze skladu 260 jednotek mouky.
2 Krystal(y)

Medvěd21-50
Obrovský medvěd trápí vaši zemi a lidé z něj mají strach. Je nutné s tím něco udělat, avšak zároveň nechcete medvěda poranit. Dostali jste nápad. Proč nepostavit ohradu, v níž by medvěda mohli lidé bezpečně pozorovat?
S pomocí nových osadníků se vám podařilo medvěda chytit. Zdá se, že se mu v obrovském výběhu daří, a lidé se opět cítí bezpečně. Opatrovník mu dokonce dal jméno. Říká mu "Tram".
Zaplaťte ze skladu 105 prken z borového dřeva.
Zaplaťte ze skladu 65 prken z tvrdého dřeva.
Zaplaťte ze skladu tento počet nástrojů: 120.
2 Krystal(y)

Výstava21-50
Před nějakou dobou jste pomohli archeologu Helvianu Konesovi zahájit vykopávky kosterních pozůstatků. Nyní jsou dokončeny… A kosti vypadají, že kdysi patřily obrovskému zvířeti. Protože jste nikdy nic podobného neviděli, nechcete tento zážitek upřít ani svým osadníkům. Rychle kosti dejte veřejnosti na odiv.
Výstava má úspěch a osadníci jsou tím obrovským zvířetem fascinováni. Zdá se však, že je zároveň děsí. Snad byla výstava dobrým nápadem.
Zaplaťte ze skladu tento počet nástrojů: 130.
Zaplaťte ze skladu 75 prken z tvrdého dřeva.
2 Krystal(y)

Velkolepý objev21-50
Z vody poblíž jižního pobřeží vycházela silná záře. Jeden z vašich rybářů cosi pod vodou objevil! Potřebuje však nějaký materiál, aby svůj nález vyzvednul. Dejte mu, co potřebuje. Třeba se vrátí s velkým pokladem.
Inu, nebylo to právě to, v co jste doufali. Jen pár starých kamenných hlav a hliněných džbánů naplněných fosforem. Váš bratr Theodor bude mít brzy narozeniny, že?
Delegujte ze skladu tento počet osadníků: 8.
Zaplaťte ze skladu tento počet nástrojů: 130.
2 Krystal(y)

Obrovská socha21-50
Král Damien chce postavit malý ostrov v moři přímo před Hlavním ostrovem. K tomu bude potřebovat obrovské množství surovin. Cílem je na ostrově postavit velikou sochu, která bude vítat všechny nové příchozí osadníky. Králi musí se stavbou monumentu pomoci úplně všichni.
Přestože výstavba sochy zabere nějaký čas, král je vám za vaši pomoc velmi zavázán a pozval vás na návštěvu do svého hradu. To je ale pocta!
Zaplaťte ze skladu 130 jednotek kamene.
2 Krystal(y)

Theodor potřebuje pomoc21-50
Váš mladší bratr Theodor vám napsal dopis. Jupí! Píše, že začal s budováním osady stejně jako vy. Bohužel se ale přepočítal a teď mu došlo tvrdé dřevo. Není překvapivé, že po vás žádá pomoc.
Váš bratr je vám velice vděčný za prokázanou pomoc. Snad si z toho vezme nějaké ponaučení… Dobře, že umí psát…
Zaplaťte ze skladu 100 prken z tvrdého dřeva.
2 Krystal(y)

Larva dřevokazného hmyzu21-50
Larvy dřevokazného hmyzu napadly stromy v královských zemích a rozvrtaly již přes 50 procent stromů. Pošlete nějaké vzorky dřeva královským učencům, a zjistěte tak, zda nejsou napadeny i vaše stromy.
Naše stromy nejsou naštěstí napadeny. Můžete proto pokračovat ve výrobě dřeva. To bylo jen o vlásek.
Zaplaťte ze skladu 260 jednotek dřeva.
Zaplaťte ze skladu tento počet jednotek tvrdého dřeva: 115.
2 Krystal(y)

Psí rodinka21-50
Jeden z vašich sluhů našel na svém dvorku zcela zanedbanou psí rodinku. Ubozí psi jsou vyhládlí a slabí. Dejte jim něčeho nažrat.
To od vás bylo moc hezké. Zachránili jste psům život. Vaši služebníci se o ně už postarají.
Vyrobte alespoň tento počet chlebů: 250.
2 Krystal(y)

Nedostatek zboží21-50
Bratr Theodor se teprve krátce věnuje obchodování. Prodal železnou rudu, ale nejspíš zapomněl, že jí nemá dost na to, aby dostál svým závazkům. Rychle pro něj sežeňte nějakou železnou rudu, než se kvůli tomu dostane do problémů.
To bylo opět jen o fous. Bratr může být rád, že vás má. Uvidíme, kdy přijde s dalším problémem.
Vyrobte ve svých dílnách alespoň toto množství železné rudy: 170.
2 Krystal(y)

Nesprávné pořadí21-50
Jeden z vašich průzkumníků našel starou svatyni na hoře na severu. Připadá mi, že byla postavena na počest starého krále, který tyto země miloval. Chceme svatyni uctít tím, že ji přestavíme, ale k tomu budeme potřebovat materiál. Dodejte chybějící materiál.
Hotovo! Doufám, že se duch svatyně jednoho dne vrátí, aby chránil náš ostrov!
Vyrobte ve svých dílnách alespoň tento počet jednotek mramoru: 80.
2 Krystal(y)

Čas žní21-50
Doslechl jsem se, že na naše pšeničná pole dopadl zlatý déšť! To znamená, že trh bude mít o naši pšenici zájem! Pojďme se zásobit a vyrazit vstříc obchodům!
Mezi dvěma lordy, kteří chtěli zakoupit naši pšenici, došlo k menší hádce! Naštěstí se našim kupcům podařilo problém vyřešit mírumilovně! Příště musíme dovézt více zboží!
Vyrobte alespoň tento počet jednotek pšenice: 500.
2 Krystal(y)

Vyjednávací schopnosti21-50
Měli byste si neustále udržovat úroveň svých vyjednávacích schopností. Máte-li v tomto směru ten správný cit, může to znamenat obrovskou výhodu.
Vždy se snažte prodávat nepotřebné zboží a směňovat je za užitečné suroviny. Vyplatí se to.
Vyrobte alespoň tento počet jednotek uhlí: 165.
2 Krystal(y)

Svět obchodu21-50
Váš oblíbený bratr Theodor by rád začal obchodovat ve velkém, ale neví, jak na to. Zasvěťte ho do tajů obchodování.
Snad to byl pro vašeho bratra Theodora dostatečně názorný příklad. Inu, nesklidí-li úspěch, určitě se vrátí.
Zaplaťte ze skladu tento počet jednotek vody: 1750.
2 Krystal(y)

Vysoký požadavek21-50
Z Hlavního ostrova se k nám donesly stížnosti, že si necháváme nejlepší suroviny pro sebe! To ale není pravda! No… Možná to pravda je, ale musíme jim dokázat opak! Pojďme prodat část našich nejvzácnějších surovin!
Dobrá práce! Postarám se, abychom už žádné další stížnosti nedostali!
Vyrobte alespoň tento počet jednotek pšenice: 500.
2 Krystal(y)

Nestvůra21-50
Osadníci hlásí, že v lese číhá obrovská bestie. Vylézá ale pouze v noci! Obyvatelé se necítí bezpečně a žádají vás, abyste to prověřili. Zorganizujte pátrací četu a nestvůru předejte spravedlnosti.
Po dlouhém hledání se ukázalo, že nestvůrou je jen divoké prase. Chcete-li však osadníky uchlácholit, řekněte jim, že je nestvůra mrtvá.
Delegujte ze skladu tento počet rekrutů: 30.
2 Krystal(y)

Chov koní31-65
Jeden z vašich chovatelů koní vyšlechtil nové, slibné plemeno koní. Mohlo by mít na trhu vysokou cenu. Požádejte ho o pár kusů, abyste zjistili jejich tržní cenu.
No, platba byla docela tučná. Uvidíme, jestli bude stejně výnosná i další generace.
Zaplaťte ze skladu tento počet koní: 240.
Vyrobte alespoň tento počet koní: 240.
2 Krystal(y)

Znamení úcty31-65
Noví osadníci již pro vás několik měsíců pilně pracují. Věnujte jim nějaký dárek na znamení toho, že si vážíte jejich práce a loajality.
Takové štědrosti by se osadníci nikdy ani nenadáli. Jsou opravdu šťastni, že přišli do této země.
Zaplaťte ze skladu tento počet koní: 240.
Zaplaťte ze skladu tento počet mincí: 26.
2 Krystal(y)

Znamení míru31-65
Jako důkaz míru se král Damien rozhodl veřejně zničit zbraně před branami Tyrhandského paláce. Protože myšlenka stojící za tímto počinem je vám blízká, rozhodli jste se dobrovolně odevzdat část své výzbroje.
Král vám za vaši účast projevil uznání. Doufá, že vaším dobrým příkladem se inspirují i další lidé, a posílá vám své díky.
Zaplaťte ze skladu tento počet bronzových mečů: 70.
Zaplaťte ze skladu tento počet železných mečů: 22.
2 Krystal(y)

Na počest města31-65
Před několika týdny bylo vaše město vybráno jako jedno z těch nejkrásnějších v zemi. Takovou událost teď chcete řádně oslovit skvělou hostinou pro osadníky. Zařiďte vše nezbytné.
Veškeré přípravy jsou hotovy, hostina může začít. Osadníci se jistě náramně pobaví.
Zaplaťte ze skladu tento počet chlebů: 190.
Zaplaťte ze skladu tento počet jednotek nápojů: 190.
Zaplaťte ze skladu 50 klobás.
2 Krystal(y)

Překrásné zlato31-65
Útok vašeho bratrance neměl očekávanou účinnost. Kromě toho zapomněl zaplatit svým žoldákům. Pošlete mu nějaké peníze, ať se mu žoldáci nevzbouří.
Inu, alespoň teď budou žoldáci v klidu. Bratranec však bude potřebovat nějaký plán, jinak bude nemožné se ostrova zmocnit.
Zaplaťte ze skladu tento počet mincí: 40.
2 Krystal(y)

Maso pro sousedy31-65
V sousedním městě se rozšířila ošklivá choroba, na niž pošlo mnoho zvířat. Obyvatelům se teď naléhavě nedostává masa. Můžete poskytnout něco ze svých zásob?
To by mělo alespoň pro začátek stačit. Možná byste další zboží mohli poslat později.
Zaplaťte ze skladu tento počet jednotek masa: 170.
2 Krystal(y)

Obrana vesnice31-65
Váš dobrý přítel se na vás obrátil s prosbou. Je předákem malého pouštního kmene. Poslední dobou se místní zvířata začala chovat agresivněji. Potíž je v tom, že váš přítel nemá žádné zbraně, aby vesnici ubránil. Pomozte mu a obdarujte ho několika luky.
Váš přítel je vám velmi zavázán a pozval vás na návštěvu. Momentálně však bohužel nemáte čas, ale určitě se k tomu dostanete.
Zaplaťte ze skladu 55 luků.
Zaplaťte ze skladu 25 dlouhých luků.
2 Krystal(y)

Královský monument31-65
Král si chce nechat postavit svůj vlastní pomník, samozřejmě ze zlata. Jelikož právě žádné zlato nemá, požádal vás, zda byste mu neposlali zlatou rudu. Rychle nějakou sežeňte a co nejdříve ji králi pošlete.
Vyslanec je na cestě. Monument bude sahat až do nebes. Král na vás bude hrdý.
Zaplaťte ze skladu tento počet jednotek zlaté rudy: 95.
Vyrobte alespoň tento počet jednotek zlaté rudy: 95.
2 Krystal(y)

Klobásová soutěž31-65
Chystá se soutěž Kdo vyrobí tu nejlepší klobásu? To si nesmíte nechat ujít! Přihlaste také svou klobásu do soutěže.
Soutěž jste sice nevyhráli, alespoň jste však obdrželi malou cenu.
Zaplaťte ze skladu 90 klobás.
2 Krystal(y)

Opravy31-65
Vojáci při aktivitách v minulých týdnech poněkud poničili výzbroj. Zvyšte svou zásobu oceli, aby si vojáci svou výzbroj mohli opravit.
Vojáci by nyní měli mít dostatek zdrojů na nezbytné opravy.
Zaplaťte ze skladu 90 jednotek oceli.
2 Krystal(y)

Trh se zvířaty31-65
V sousední zemi se již brzy koná obrovský trh se zvířaty. Jeden z vašich bratranců se tam chce vypravit a koupit nějaké nové koně. Chybí mu však zlato. Možná mu můžete pomoci?
Bratranec je vám za vaši pomoc opravdu zavázán a jako vyjádření svých díků vám poslal pár maličkostí. Inu, pořád lepší, než nic.
Zaplaťte ze skladu tento počet mincí: 40.
2 Krystal(y)

Obrana31-65
Doba je nejistá a množí se zprávy o napadených táborech v okolí. Zvyšte objem zdrojů oceli a buďte připraveni na nejhorší.
Díky zvýšeným zdrojům železa jste vyrobili další zbraně. To by mělo na obranu osadníků stačit.
Vyrobte alespoň tento počet jednotek oceli: 90.
2 Krystal(y)

Temný stín31-65
V poslední době jsme dostali několik stížností na stín, který se pohybuje městem, a okrádá lidi o mince! Musíme něco udělat! Nejlepší asi bude přichystat léčku. Postaráme se, aby se stín doslechl o obrovském množství cinkajícího zlata, které se chystáme poslat na Hlavní ostrov!
Vaše past sklapla. Lotra jste chytili a vsadili jej do žaláře. Ulice jsou opět bezpečné.
Vyrobte ve svých dílnách alespoň tento počet mincí: 40.
2 Krystal(y)

Odcizení31-65
Král miluje přehlídky! A víte, co má ještě raději než přehlídky? Odpověď je snadná Vojenské přehlídky! Ale taková velká událost si žádá spoustu vojenských jednotek, a tak se zúčastní i část našeho vlastního vojska!
Naši vojáci budou reprezentovat náš ostrov! Král bude potěšen!
Delegujte ze skladu tento počet rekrutů: 25.
Vyšlete toto množství milicí ze svého skladiště: 9
Vyšlete ze skladiště tento počet lučištníků: 18.
5 Krystal(y)

Za vašimi zády31-65
Doslechli jste se, že vás za vašimi zády někdo před obyvateli pomlouvá a kritizuje. Přestože vám lidé důvěřují, měli byste to prověřit. Zjistěte, kdo za pomlouvačnou kampaní vězí, a pěkně mu to spočítejte.
Díky milici se vám podařilo nalézt pachatele. Byl to mocnář ze sousedství, který si dělal zálusk na vaše panství. Buďte obezřetní!
Vyšlete toto množství milicí ze svého skladiště: 18
3 Krystal(y)

Vojenské rozšíření31-65
Na nedávné výpravě zmizela jedna z našich lodí s několika vojáky na palubě. Loď měla namířeno k Majoránskému trojúhelníku. Vyslali jsme tam pátrací skupinu v naději, že loď najde. Dokud se nevrátí, musíme vycvičit nové vojáky!
Vaše loď se možná opět objeví, ale než se tak stane, alespoň se o něco zvětšily vaše vojenské možnosti. Jeden nikdy neví…
Ze skladiště delegujte tento počet vojáků: 8.
3 Krystal(y)

Místní alchymista31-65
Ráno se ke mně blížil muž. Nervózně a vzrušeně zároveň vyprávěl, jak blízko byl objevení kamene mudrců. Potřeboval jen nějaké peníze, aby ho mohl porovnat s tím, který už vyrobil.
Ten muž byl tak vděčný, že mi nechtěl přestat třást rukou a děkoval neustále dokola.
Zaplaťte ze skladu tento počet jednotek zlata: 70.
3 Krystal(y)

Hra31-65
Dnes jsme se seznámili s mladým mužem jménem William. Je režisérem a chce v našem městě uvést svoji novou hru. Nechci to celé vyzradit, ale je o muži, který bohatým bere a chudým dává. William hledá hlavního protagonistu. Jediným kritériem je, že má vědět, jak zacházet s lukem. Můžeme tam poslat nějaké lučištníky. Možná se některý z nich Williamovi zalíbí.
William byl mile překvapený, jak dobře si naši muži vedou s lukem. Jeden z nich se mu velmi zalíbil. Jmenuje se Robin. William byl tak moc u vytržení z jeho hereckých schopností, že se rozhodl po něm hru pojmenovat.
Ze skladiště delegujte tento počet lukostřelců s dlouhými luky: 21.
3 Krystal(y)

Nová půda51-75
Rozšířili jste své území a získali spoustu surovin. Nadešel čas nějaké stromy pokácet a naplnit sklad.
Přestože dřevo teď na nějaký čas vydrží, měli byste se porozhlédnout po dalších pozemcích… Pro jistotu.
Zaplaťte ze skladu tento počet prken z exotického dřeva: 105.
2 Krystal(y)

Nová pomoc pro Theodora51-75
Theodor znovu zoufale potřebuje vaši pomoc. Obdržel rozkaz od krále Damiena, ale nemá surovina, aby jej mohl splnit. Dokážete mu pomoct?
Váš bratr je vám opět vděčný za prokázanou pomoc. Uvidíme, kdy přijde s prosbou o pomoc příště… Třeba zas bude chtít poslat nějaké suroviny. Ach jo.
Zaplaťte ze skladu tento počet jednotek exotického dřeva: 170.
2 Krystal(y)

Návrh51-75
Váš bratr Theodor je nervózní. Našel si novou lásku, s níž se chce oženit. U příležitosti nabídky k sňatku chce na úbočí kopce vybudovat altán, avšak potřebuje nějakou žulu. Slitujete se nad ním a poskytnete mu požadovaný materiál?
Váš bratr se usmíval s pusou od ucha k uchu. Inu, uvidíme, zda jeho milovaná nabídku k sňatku přijme…
Zaplaťte ze skladu tento počet jednotek žuly: 85.
2 Krystal(y)

Nedostatek titanu51-75
Na trhu se začínají šířit zvěsti o nedostatku titanu, což způsobilo náhlý skok v cenách. Rychle! Musíme si pro jistotu vytvořit dostatečné zásoby.
Taková zásoba by měla stačit, kdyby snad na té šuškandě mělo být něco pravdy.
Zaplaťte ze skladiště 85 titanových prutů.
2 Krystal(y)

Plná zbrojnice51-75
Vzpomínáte si na bratry Quasadie? To jsou ti, co o sobě prohlašovali, že setnou strom jediným úderem. Vrátili se na ostrov a chystají se uspořádat představení. Bohužel je ale napadli piráti, kteří jim ukradli jejich meče! Ale žádný problém! My jim přece ty meče zase seženeme!
Bratři budou spokojení, až uvidí a ucítí úžasnou kvalitu našich mečů!
Zaplaťte ze skladu tento počet damascénských mečů: 12.
2 Krystal(y)

Naposledy…51-75
Vaši průzkumníci zjistili, že se proti vašemu bratrovi chystá útok! Přestože jste se rozhodli mu už nepomáhat, nemůžete útočníkům dovolit, aby tak snadno unikli! Rodina přece především, ne? Pojďme poslat jeho vojenskému vůdci nějaké kvalitní zbraně… Aby byla jistota, že se dokáží ubránit!
S pomocí mečů se váš bratr ubrání. Ale to bylo vážně naposledy, co jste mu pomohli! Že ano?
Zaplaťte ze skladu tento počet damascénských mečů: 12.
2 Krystal(y)

Dobré věci se stávají…51-75
Váš bratranec narazil na tužší odpor, než předpokládal. Potřebuje účinnější výzbroj, a tedy i více zdrojů.
Bratranec se konečně zmocnil ostrova. Kdo si počká, ten se dočká.
Zaplaťte ze skladu tento počet kol: 85.
2 Krystal(y)

Spousta střelného prachu51-75
Starý Tempar, dělostřelec, mi vyprávěl, že mají nový druh děla, které je daleko účinnější, pokud se do něj naláduje správné množství střelného prachu. To znamená, že ho budou potřebovat opravdu hodně!
Díky tomuhle střelnému prachu nebudou mít s nabitím nových děl problém a pomohou nám dosáhnout dokonalého vítězství.
Zaplaťte ze skladu tento počet jednotek střelného prachu: 30.
2 Krystal(y)

Výhodný směnný kurz51-75
Doslechli jste se o výhodných cenách za exotické dřevo. Podívejte se do svého skladu! Možná v něm nějaké najdete?!
Směnný kurz mohl být lepší, ale i tak se to vyplatilo. Vždy je dobré se na trh podívat.
Získejte či vyrobte 170 jednotek Exotické dřevo.
2 Krystal(y)

Nízké ceny51-75
Ve městě je nová výstava! Tématem jsou vzácné rudy! Ale dáma, která tuto výstavu organizuje, několik beden ztratila! Podívejte se, jestli můžeme nějakou rudu postrádat!
Dáma byla při pohledu na rudu tak šťastná, že napsala vaše jméno na seznam sponzorů! Třeba od ní dostanete nějaký hezký dárek.
Získejte či vyrobte 170 jednotek Titanová ruda.
2 Krystal(y)

Zvýšit zásoby51-75
Pocestný, který pobýval na vašem královském dvoře, vás nadchnul pro lov. Nyní byste rádi založili skupinu, která se tomuto sportu bude věnovat. Poskytněte nezbytné prostředky.
Tohle by mělo být dostatečné vybavení pro první loveckou sezónu královského dvora. Takže, lovu zdar!
Vyrobte alespoň tento počet kuší: 12.
2 Krystal(y)

Elitní dril51-75
Jeden z vašich kasárenských vojevůdců navrhnul podrobit elitní vojáky řádnému drilu, aby byli schopni vzdorovat nepřátelům. Možná byste to měli zkusit.
Zdá se, že výcvik elitních vojáků se po všech stránkách vyplatil, jelikož ti jsou teď mnohem efektivnější než běžní vojáci.
Vyšlete toto množství elitních vojáků ze svého skladiště: 7
4 Krystal(y)

Osadníci na měsíci51-75
Právě jsme se potkali s mužem, který o sobě tvrdí, že se dokáže dostat na měsíc! Ano, ten měsíc! Potřebuje jen kanón, sud a dost střelného prachu.
Nedokážu říct, co se s ním stalo. Prostě vylétl do modře oblohy a zmizel z dohledu. Snad je v pořádku.
Zaplaťte ze skladu tento počet děl: 1.
Zaplaťte toto množství sudů ze svého skladiště: 1
Zaplaťte ze skladu tento počet jednotek střelného prachu: 35.
6 Krystal(y)

Knihovna51-75
Dnes za mnou přišlo několik starostlivých rodičů. Řekli mi, že potřebujeme knihovnu, ve které by se naše děti mohly dozvědět více o světě. Musíme vychovat další generaci. Proto se ptají, zda jim pomůžeme darem nějakých hodnotných knih.
Lidé nám děkují za náš dar. Teď už mohou učit děti více o světě kolem nich.
Zaplaťte toto množství rukopisů ze svého skladiště: 2
7 Krystal(y)

Origami51-75
Nikdy by mě nenapadlo, že je něco takového možné. Ten muž z východu je opravdový umělec. A to všechno z papíru! Všechny ty sošky! Možná kdybychom mu dali více papíru, vytvořil by něco skutečně velkolepého?
Tady je jeřáb vyrobený z papíru. A takových je více a lidé se jich nemohou nabažit.
Zaplaťte tento počet jednoduchých papírů ze svého skladiště: 100.
Zaplaťte ze skladu toto množství středního papíru: 30
Zaplaťte ze skladiště následující počet kusů pokročilého papíru: 10
6 Krystal(y)

Velká sklizeň51-75
Naše město roste a potřebujeme více jídla. Jeden z farmářů přišel s návrhem použit ke hnojení ledek. Možná má pravdu a měli bychom to vyzkoušet.
Teď už stačí počkat, jak se to vyvine.
Zaplaťte ze skladiště tento počet pytlíků s ledkem: 60.
4 Krystal(y)

Turnaj66-75
Naši lidé se dožadují více zábavy. A to zrovna ve chvíli, kdy jsme se potkali s Williamem. A má nápad. Turnaj, ve kterém by se utkali naši nejlepší rytíři. Na koni a jako pěší. Samozřejmě by vše mělo svá pravidla.
To je černý rytíř. Je neuvěřitelný. Ani se mi nesnilo, že někdo takový by se mohl najít mezi našimi jednotkami.
Delegujte ze skladu tento počet rytířů: 25
Zaplaťte ze svého skladu 130 látek.
6 Krystal(y)

Luxusní nábytek66-75
Některé z bohatších rodin si nechaly zhotovit exkluzivní nábytek pro svá sídla. Na takový se dodává pouze to nejlepší dřevo.
Ten nábytek je úžasný. Mám sto chutí si taky pár kousků pořídit.
Zaplatit ze skladiště toto mahagonového dřeva: 125
5 Krystal(y)

Šlechtické domy66-75
Bohatý šlechtic ve vaší osadě právě dokončil stavbu svého nového domu. Aby opravdu vynikl, žádá vás o nějaké fazole. Ty mají být zasazeny kolem jeho sídla a již brzy zakrýt holé zdi.
Šlechtic je velice vděčný a pozval vás na večeři, která se bude konat za několik týdnů, ať se můžete podívat, jak stonky fazolí zakryly jeho sídlo.
Zaplaťte toto množství magických fazolových stonků ze svého skladiště: 160
5 Krystal(y)

Zboření mýtu66-75
Rozvinula se tu diskuse, zda jsou lepší meče z damascénské oceli či z platiny. A jsou tu dva chlápci, kteří je chtějí otestovat a možná zbořit nějaký ten mýtus.
Zjistili jsme, že platinové meče jsou lehčí a rychlejší, damscénské toho zase více vydrží. Osadníkům se to srovnání moc líbilo. Možná bychom mohli příště něco vyhodit do vzduchu?
Zaplaťte ze skladu tento počet damascénských mečů: 7.
Zaplaťte ze svého skladu za tento počet platinových mečů: 7
6 Krystal(y)

Závod66-75
Nedaleko se dva muži bavili o tom, kdo má rychlejšího koně a v tom mě to trklo! Uspořádáme závod koňských spřežení!
Náš švec podal neuvěřitelný výkon. Um, se kterým vedl spřežení při nejvyšších rychlostech, neuvěřitelné!
Zaplaťte ze svého skladu za tento počet povozů: 50
Zaplaťte ze skladu tento počet koní: 250.
6 Krystal(y)

Najaté síly66-75
U našich bran se objevil malý kluk. Byl malý a ušpiněný a vyprávěl o tom, jak jeho vesnice potřebuje pomoc proti banditům. Měli bychom tam poslat nějaké jednotky.
Vyhnali jsme bandity a ti si příště dvakrát rozmyslí se sem vrátit.
Vyšlete toto množství elitních vojáků ze svého skladiště: 5
Vyšlete ze skladiště tento počet střelců z kuší: 5.
5 Krystal(y)

Annoholici na živo66-75
Annoholici jsou hit. Kdykoliv uspořádají koncert, je vyprodaný. Jeviště jsou větší a větší. A tentokrát se je chystá vidět více lidí, než kdykoliv dříve. Takový úspěch bychom měli odměnit.
Členové skupiny byli opravdu vděční za tu cenu. Slíbili, že uspořádají další koncerty.
Zaplaťte ze svého skladu 65 platiny.
5 Krystal(y)

Kočičí hračka66-75
Odkud se tu najednou vzalo tolik koček? A všechny děti pobíhají po ulicích a snaží se je chytit. Možná by jim pomohla nějaká vlna?
Ta koťátka jsou tak rozkošná. Děti si s nimi tak rády hrají.
Zaplaťte toto množství vlny ze svého skladiště: 200
5 Krystal(y)

Speciální síly66-75
K našim branám dorazil vyslanec krále z jihu. Slyšel o úspěších našich jednotek a žádá, zda bychom jim mohli poskytnout nějaké instruktory pro výcvik. Pošleme jim naše nejlepší muže?
Naše jednotky se brzy vydají vytrénovat vojsko spřáteleného krále.
Vyšlete toto množství obléhačů ze svého skladiště: 10
Delegujte ze skladu tento počet střelců na koni: 6
Vyšlete toto množství jízdních šermířů ze svého skladiště: 12
7 Krystal(y)