Válečný štváčVálečný štváč

Karta podrobností: Postavte kasárna.
Úspěchy: 20
Odměna: