InfrastrukturaInfrastruktura

Karta podrobností: Postavte na svém ostrově 10 kilometrů cest.
Úspěchy: 80
Odměna: