KameníkKameník

Karta podrobností: Postavte 70 budov.
Úspěchy: 50
Odměna: