Nový vajíčkový farmářNový vajíčkový farmář

Karta podrobností: Dokončete dobrodružství «Odkud se berou velikonoční vajíčka?» jednou.
Úspěchy: 10
Odměna: Pruhované velikonoční vajíčko x 10