VzdělanecVzdělanec

Karta podrobností: Naučte svého průzkumníka dovednosti “cestující učenec”.
Úspěchy: 70