VzdělanecVzdělanec

Karta podrobností: Naučte svého průzkumníka dovednosti «cestující učenec».
Úspěchy: 70
Odměna: