PrůzkumníkPrůzkumník

Karta podrobností: Generál cestoval na moři více než 100 hodin.
Úspěchy: 80
Odměna: