Legendární šprýmařLegendární šprýmař

Karta podrobností: Proveďte přátelům 100 žertíků.
Úspěchy: 15
Odměna: Dýně x 30