Koloniální mocnostKoloniální mocnost

Karta podrobností: Mějte 6 aktivních kolonií
Úspěchy: 60
Odměna: