StratégStratég

Karta podrobností: Vlastněte v nabídce 6 generálů.
Úspěchy: 70
Odměna: