Sběrač surovinSběrač surovin

Karta podrobností: Nasbírejte 500 jednotek surovin díky scénářům.
Úspěchy: 60
Odměna: