Žnec surovinŽnec surovin

Karta podrobností: Nasbírejte 10 000 jednotek surovin díky scénářům.
Úspěchy: 80
Odměna: Mince x 2000