Všestranný koučVšestranný kouč

Karta podrobností: Vyrobte každý taktický předmět 10x.
Úspěchy: 15
Odměna: Míče x 40