Všechny správné odpovědiVšechny správné odpovědi

Karta podrobností: Vyrobte každý taktický předmět 25x.
Úspěchy: 20
Odměna: Míče x 50