Královské pokladniceKrálovské pokladnice

Karta podrobností: Postavte 6 skladišť.
Úspěchy: 50
Odměna: