Nezastavitelná sílaNezastavitelná síla

Karta podrobností: Obsaďte 100 velkých koloniálních ostrovů patřících ostatním hráčům
Úspěchy: 80
Odměna: