Čas na obdarováníČas na obdarování

Karta podrobností: Použijte na budovy vašich přátel 100 bonusů.
Úspěchy: 30
Odměna: Dárky x 30