Exotické ziskyExotické zisky

Karta podrobností: Získejte z výtěžku kolonie 1000 jednotek exotického dřeva
Úspěchy: 50
Odměna: