Tricina bedna se zásobamiTricina bedna se zásobami

Karta podrobností: Po otevření bedny získáte náhodný předmět, například “Knihařské lepidlo”, “Pan Myers” nebo dokonce “Občerstvení na stadión”.
Cíl: Domovský ostrov: Budovy
Odstranit položku: Ne
Měnit: Ne
Typ: Okamžité vylepšení

Otevřete truhlu. Odměna.