Tricina bedna se zásobamiTricina bedna se zásobami

Karta podrobností: Po otevření bedny získáte náhodný předmět, například «Knihařské lepidlo», «Pan Myers» nebo dokonce «Občerstvení na stadión».
Cíl: Domovský ostrov: Budovy
Odstranit položku: Ne
Měnit: Ne
Typ: Okamžité vylepšení

Otevřete truhlu. Odměna.