Amatér s prachemAmatér s prachem

Karta podrobností: Použití na sutiny
• Trvale odstraní objekt
• Uvolní zakryté stavební místo
Trvání: 30 s — Uživatel
Cíl: Domovský ostrov: Budovy
Odstranit položku: Ne
Měnit: Ne
Typ: Čekat na akce