Pšeničné pole střední velikostiPšeničné pole střední velikosti

Karta podrobností: Pšeničné pole střední velikosti
Je možné na něm sklízet pšenici.

Obsahuje 400 jednotek pšenice.

Jak přemístit budovy: Ne
Zdraví: 500
Měnit: Ne
Velikost: 2 x 2
Úroveň: 21
Cena Produkce: Prkna z tvrdého dřeva x 20
Mramor x 5