Neprostupné pšeničné poleNeprostupné pšeničné pole

Karta podrobností: Neprostupné pšeničné pole
Je možné na něm sklízet pšenici.

Obsahuje 800 jednotek pšenice.

Jak přemístit budovy: Ne
Zdraví: 500
Měnit: Ne
Velikost: 2 x 2
Úroveň: 49
Cena Produkce: Prkna z exotického dřeva x 20
Žula x 5