HospodaHospoda

Karta podrobností: Hospoda
Dokáže rekrutovat specialisty.
Jak přemístit budovy: Ano
Zdraví: 500
Měnit: Ne
Velikost: 2 x 2
Úroveň: 4
Cena Produkce: Prkna z borového dřeva x 100

Bonusy produktivity — Hospoda

Odstranit položku Měnit Efekt bonusu Trvání Cíl
Sluneční zářeSluneční záře
Unknown
Ano Ne Budovy Domovský ostrov Okamžité vylepšení

Bonusy produktivity

Odstranit položku Měnit Efekt bonusu Trvání Cíl
Sluneční zářeSluneční záře
Unknown
Ano Ne Budovy Domovský ostrov Okamžité vylepšení



V hospodě můžete najímat specialisty.
1. Ikony specialistů.
2. Jména specialistů.
3. Cena za specialistu (cena se zvyšuje po každém nákupu).
4. Tlačítko na nákup specialistů.
Tip 1 U kupce můžete najít další konkrétní specialisty, kteří nejsou v hospodě k dispozici.
Tip 2 Specialistů můžete mít více.

GenerálGenerál
Generál vede vaše vojska do boje.

x 6

Mince x 100
Mince x 200
Mince x 500
Mince x 2000
Mince x 5000
Mince x 20000
PrůzkumníkPrůzkumník
Průzkumník může objevovat nové sektory a hledat poklady.

x 3

Mince x 200
Mince x 800
Mince x 1600
GeologGeolog
Geologa můžete poslat na průzkum nových nalezišť zdrojů.

x 3

Mince x 100
Mince x 300
Mince x 600
MaršálMaršál
Maršál vede vaše jednotky na expedicích.

Doba cesty na expediční ostrov 2 minuty

Doba cesty domů z expedičního ostrova 30 minut

x 4

Mince x 50
Mince x 100
Mince x 150
Mince x 1000