Vrhač kamenůVrhač kamenů ()

Karta podrobnostíKarta podrobností: Drží se vzadu, odkud vrhá kameny na nepřátele.
Poškození Poškození: 20 – 40
Zdraví Zdraví: 10
Přesnost% Přesnost: 60 %

dobrodružství

Šaman Staré trosky Lovec odměn O písních a kletbách Zachraňte štědrovečerní večeři Domovský ostrov Divoká Mařena Návrat do hnízda banditů Vyhnanci
Synové Veldtu Temní veleknězové Obléhání Vír