Temný veleknězTemný velekněz ()

Karta podrobnostíKarta podrobností: Této vysoko postavené aury se nepřátelé bojí jako samého Boha. Pokud ho někdy uvidíte vrhat z rukou blesky, možná to bude poslední věc, kterou v životě spatříte.
Poškození Poškození: 800 – 1000
Zdraví Zdraví: 15000
Přesnost% Přesnost: 75 %
Schopnosti + Iniciativa Schopnosti + Iniciativa: Poškození okolí – Poškození okolí
Poslední útok – Poslední útok

dobrodružství

Poklad na jezeře Spící sopka Další pokusy na odlehlém místě Staří přátelé Řvoucí býk Temné bratrstvo Temní veleknězové Hrdinský malý krejčí Vykradači hrobek
Čarodějnice z močálu