SurovecSurovec ()

Karta podrobnostíKarta podrobností: Nevybavujete si, že byste ho doma někdy viděli, ale o vaší matce toho má opravdu hodně co říct.
Poškození Poškození: 20 — 40
Zdraví Zdraví: 90
Přesnost% Přesnost: 90 %