UnknownUnknown

Karta podrobností: Unknown
Cíl: Domovský ostrov: Budovy
Odstranit položku: Ne
Měnit: Ne
Typ: Okamžité vylepšení

KupecKupec

Dostupné Úroveň Cena Karta podrobností
Recept Kalendář s taviči
Černý trh 2017
13+ Drahokamy x 995 Jednou za čas se skupina svalovců z tavírny nechá vyfotit do kalendáře pro charitu. Aby se taviči dostali pro tuto událost do formy, musí všechny tavírny a epické kovárny v oblasti pracovat hodně tvrdě.
Recept Kalendář s taviči
Vánoce 2017
13+ Dárky x 300 Jednou za čas se skupina svalovců z tavírny nechá vyfotit do kalendáře pro charitu. Aby se taviči dostali pro tuto událost do formy, musí všechny tavírny a epické kovárny v oblasti pracovat hodně tvrdě.

Recept

Trvání Cena Odměna
Kalendář s tavičiEfekt oblasti +100% k výkonnosti
Cíl Tavírny (bronzové, železné, ocelové, zlaté, titanové, platinové), Epické tavírny (bronzové, železné, ocelové, damascénské, platinové)
Trvání 8 hodin (12 hodin u přítele/člena cechu)
Poloměr 2 čtverce 7 m 30 s Střední papír x 31
Pero x 150
Voda x 300
Kalendář s taviči x 1