Obsidiánský dynamitObsidiánský dynamit

Karta podrobností: Používáno ke zničení téměř nezničitelných obsidiánových balvanů.

Toto je bonus podniku použitelný pouze tam. Jakmile nebude podnik aktivní, bonus se odstraní.

Cena: Uhlí x 35000
Vlna x 600
Obsidiánský úlomek x 1
Čas výroby: 6 m
Okamžité vylepšení: 6Drahokamy
Cíl: Dobrodružství: Budovy
Odstranit položku: Ne
Měnit: Ne
Typ: Okamžité vylepšení

Recept

Trvání Cena Odměna
Obsidiánský dynamitPoužíváno ke zničení téměř nezničitelných obsidiánových balvanů.

Toto je bonus podniku použitelný pouze tam. Jakmile nebude podnik aktivní, bonus se odstraní. 1 m Uhlí x 35000
Vlna x 600
Obsidiánský úlomek x 1
Obsidiánský dynamit x 1
Obsidiánský dynamitPoužíváno ke zničení téměř nezničitelných obsidiánových balvanů.

Toto je bonus podniku použitelný pouze tam. Jakmile nebude podnik aktivní, bonus se odstraní. 6 m Uhlí x 35000
Vlna x 600
Obsidiánský úlomek x 1
Obsidiánský dynamit x 1