Stavitelská sada bariéryStavitelská sada bariéry

Karta podrobností: Velké množství dřeva a kamene. Vhodné k nasazení na ubránitelném místě ke vztyčení provizorní bariéry.

Jedná se o bonus k podniku, použitelný pouze v určitém podniku. Jakmile podnik skončí, bonus zmizí.

Cena: Tvrdé dřevo x 2500
Kameny x 5000
Čas výroby: 2 h 30 m
Okamžité vylepšení: 59Drahokamy
Cíl: Dobrodružství: Budovy
Odstranit položku: Ne
Měnit: Ne
Typ: Okamžité vylepšení

Recept

Trvání Cena Odměna
Stavitelská sada bariéryVelké množství dřeva a kamene. Vhodné k nasazení na ubránitelném místě ke vztyčení provizorní bariéry.

Jedná se o bonus k podniku, použitelný pouze v určitém podniku. Jakmile podnik skončí, bonus zmizí. 30 m Tvrdé dřevo x 2500
Kameny x 5000
Stavitelská sada bariéry x 1
Stavitelská sada bariéryVelké množství dřeva a kamene. Vhodné k nasazení na ubránitelném místě ke vztyčení provizorní bariéry.

Jedná se o bonus k podniku, použitelný pouze v určitém podniku. Jakmile podnik skončí, bonus zmizí. 2 h 30 m Tvrdé dřevo x 2500
Kameny x 5000
Stavitelská sada bariéry x 1