Rohový kopRohový kop

Karta podrobností: Obvyklý standard, který je často podceňován. Podcenění se dopustí obvykle hlavně neorganizovaná obrana.

Účinné proti
1. Zónová obrana

Cena: Bota x 8
Roh x 5
Čas výroby: 15 m
Okamžité vylepšení: 15Drahokamy
Cíl: Dobrodružství: Budovy
Odstranit položku: Ano
Měnit: Ne
Typ: Okamžité vylepšení

Recept

Trvání Cena Odměna
Rohový kopObvyklý standard, který je často podceňován. Podcenění se dopustí obvykle hlavně neorganizovaná obrana.

Účinné proti
1. Zónová obrana 15 m Bota x 8
Roh x 5
Rohový kop x 1