Svěcená vodaSvěcená voda

Karta podrobností: Vnitřní oheň prastarého golema přiživují zlí duchové. Pořádná sprcha svěcené vody kouzlo obrátí a golema zničí.
Cena: Voda x 180
Titanová ruda x 10
Čas výroby: 1 m 40 s
Okamžité vylepšení: 3Drahokamy
Cíl: Domovský ostrov: Budovy
Odstranit položku: Ne
Měnit: Ne
Typ: Okamžité vylepšení

Recept

Trvání Cena Odměna
Svěcená vodaVnitřní oheň prastarého golema přiživují zlí duchové. Pořádná sprcha svěcené vody kouzlo obrátí a golema zničí. 20 s Voda x 180
Titanová ruda x 10
Svěcená voda x 1
Svěcená vodaVnitřní oheň prastarého golema přiživují zlí duchové. Pořádná sprcha svěcené vody kouzlo obrátí a golema zničí. 1 m 40 s Voda x 180
Titanová ruda x 10
Svěcená voda x 1