Úžasná rezidenceÚžasná rezidence

Karta podrobností: Úžasná rezidence
Zvyšuje limit populace.
+500 populace. Vylepšení navýší populaci.
Jak přemístit budovy: Ano
Zdraví: 1000
Měnit: Ano
Velikost: 6 x 4 x 2
Úroveň: 0
Úroveň Vylepšování budov Jak přemístit budovy Produkuje populaci.
Úžasná rezidence Úroveň 1 10 m Prkna z borového dřeva x 12
Kameny x 8
500
Úžasná rezidence Úroveň 2 16 h Žetony x 104 610
Úžasná rezidence Úroveň 3 1 d 12 h Žetony x 154 720

KupecKupec

Dostupné Úroveň Cena Karta podrobností
Úžasná rezidence
Epické předměty
46+ Magická fazole x 15000 Vaši osadníci nemohou mít více luxusu ani místa. Úžasná rezidence poskytuje dostatek místa a pohodlí pro krále a celý jeho dvůr.

Bonusy produktivity — Úžasná rezidence

Odstranit položku Měnit Efekt bonusu Trvání Cíl
SeismoměřičSeismoměřič
Použijte na rezidence k dokončení úkolu «Seizmické vlny».

Cena
Platina 2000
Čas výroby 30 m s
Okamžité vylepšení 18Drahokamy

Ano Ano Budovy Domovský ostrov Okamžité vylepšení