Ozdobené bílé týpíOzdobené bílé týpí

Karta podrobností: Ozdobené bílé týpí
Zvyšuje limit populace.
+50 populace. Vylepšení navýší populaci.
Jak přemístit budovy: Ano
Zdraví: 1000
Měnit: Ano
Velikost: 2 x 2
Úroveň: 0
Úroveň Vylepšování budov Produkuje populaci.
Ozdobené bílé týpí Úroveň 1 0
Ozdobené bílé týpí Úroveň 2 4 h Žetony x 7 20
Ozdobené bílé týpí Úroveň 3 6 h Žetony x 11 40
Ozdobené bílé týpí Úroveň 4 8 h Žetony x 15 60
Ozdobené bílé týpí Úroveň 5 12 h Žetony x 20 80
Ozdobené bílé týpí Úroveň 6 16 h Žetony x 26 100

KupecKupec

Dostupné Úroveň Cena Karta podrobností
Ozdobené bílé týpí
Limitované nabídky
5+ Drahokamy x 995 Zvyšuje populační limit.