Těžké kopí Těžké kopí

Karta podrobností: Těžké kopí Těžké kopí
Měnit: Ano

Recept

Trvání Cena Odměna
Těžké kopíS těmito obřími kopími vyrazí do boje vaše těžká jízda. 5 m Železo x 2
Uhlí x 6
Těžké kopí x 1