Těžké kopí Těžké kopí

Karta podrobností: Těžké kopí Těžké kopí
Měnit: Ano

Recept

Trvání Cena Odměna
UnknownUnknown Železo x 2
Uhlí x 6
Těžké kopí x 1