Základový materiál mostu Základový materiál mostu

Karta podrobností: Základový materiál mostu Základový materiál mostu
Měnit: Ne

Recept

Trvání Cena Odměna
Pomocný mostPomocné mosty, které jsou nutné k průchodu neprostupným terénem v bažině.

Toto je bonus použitelný pouze v daném scénáři. Jakmile nebude scénář aktivní, bonus se odstraní. 40 s Prkna z borového dřeva x 100
Základový materiál mostu x 3
Pomocný most x 1
Most v bažináchMateriál na provizorní most. Můžete ho použít k překročení mělkých močálů.

Toto je bonus podniku ke scénáři, použitelný pouze zde. Jakmile podnik skončí, bonus zmizí. 1 m Kameny x 2000
Základový materiál mostu x 1
Most v bažinách x 1
Pomocný mostPomocné mosty, které jsou nutné k průchodu neprostupným terénem v bažině.

Toto je bonus použitelný pouze v daném scénáři. Jakmile nebude scénář aktivní, bonus se odstraní. 3 m 20 s Prkna z borového dřeva x 100
Základový materiál mostu x 3
Pomocný most x 1
Most v bažináchMateriál na provizorní most. Můžete ho použít k překročení mělkých močálů.

Toto je bonus podniku ke scénáři, použitelný pouze zde. Jakmile podnik skončí, bonus zmizí. 5 m Kameny x 2000
Základový materiál mostu x 1
Most v bažinách x 1