Střelný prach Střelný prach

Karta podrobností: Střelný prach Střelný prach
Měnit: Ano

Celkový čas produkce

Ledek x 6 Střelný prach x 1
18 m
Střelný prach x 6 + Povozy x 1 Děla x 1
32 m
Mahagonové dřevo x 8 + Střelný prach x 2 Křesadlovka x 1
38 m
Střelný prach x 6 + Povoz x 1 Moždíř x 1
38 m

KupecKupec

Dostupné Úroveň Cena Karta podrobností
Střelný prach

Dobrodružství

36+ Část mapy x 340 Zpráva od špiona informuje o hradě na samotě ve velkém údolí daleko na východě. Očividně se tamní rytíři zmocnili nějakých děl. Ta by se mohla velmi hodit v některé z budoucích bitev. Ale rytíři se jich určitě nevzdají jen tak. Možná je budete muset přesvědčit s trochou… síly

Odměna — Průzkumník

Hledání dobrodružství (střední) Hledání dobrodružství (střední) 1 2.42 % 36 +
Hledání dobrodružství (dlouhé) Hledání dobrodružství (dlouhé) 1 2.84 % 42 +

Odměna — Různé

Recept

Trvání Cena Odměna
DynamitV určité dny letošního roku získáte z kalendáře událostí zvláštní dobrodružství, při kterých budete muset Santovi pomoct s potěšením (3) některých nešťastných osadníků tím, že jim donesete dárky (4), které můžete vyrobit v zásobárně. Tato dobrodružství vám přinesou dárky navíc. 1 m Střelný prach x 50
Palivové dříví x 1
Dynamit x 1
Balíček s dynamitemTaké jsme přidali nové plány, které můžete použít na svou zásobárnu za účelem odemčení speciálních nových bonusů. Vzácnou zásobárnu a nové recepty můžete koupit v obchodě ve vánoční kategorii (5). 1 m Střelný prach x 100
Borové dřevo x 800
Balíček s dynamitem x 1
VýbušninaVýbušný materiál, kterým můžete odpálit různé druhy balvanů. Zacházejte opatrně!

Toto je bonus použitelný pouze v daném scénáři. Jakmile nebude scénář aktivní, bonus se odstraní. 1 m Střelný prach x 10 Výbušnina x 1
Prach na spaníBílý hustý prášek. Po jeho vdechnutí budete velmi malátní a usnete. Po tomhle by ta slepá čarodějnice mohla odpadnout! 6 m Střelný prach x 50
Magická fazole x 150
Smradlavá houba x 1
Prach na spaní x 1
Malý dynamitMalý kousíček dynamitu k vyhození malých balvanů do vzduchu.

Jedná se o bonus ke scénáři, který se dá využít pouze zde. Jakmile je scénář neaktivní, dojde k jeho odstranění. 1 m Střelný prach x 5
Borové dřevo x 100
Malý dynamit x 1
Střední dynamitStředně velký dynamit k vyhození malých a středních balvanů do vzduchu.

Jedná se o bonus ke scénáři, který se dá využít pouze zde. Jakmile je scénář neaktivní, dojde k jeho odstranění. 1 m Střelný prach x 10
Tvrdé dřevo x 100
Střední dynamit x 1
Velký dynamitObrovský kus dynamitu k vyhození malých, středních a velkých balvanů do vzduchu.

Jedná se o bonus ke scénáři, který se dá využít pouze zde. Jakmile je scénář neaktivní, dojde k jeho odstranění. 1 m Střelný prach x 15
Exotické dřevo x 50
Velký dynamit x 1
Rituální oběť ohniObětina pro prastarý rituál. Použijte na oltáři ohně a posilte útok svých vojsk s mušketami.
Útoky vašich jednotek s mušketami vždy způsobí maximální zranění a to až do konce dobrodružství.

Toto je bonus podniku použitelný pouze v daném scénáři. Jakmile nebude podnik aktivní, bonus se odstraní. 6 m Střelný prach x 225 Rituální oběť ohni x 1
Nástroje pro vykopávkyK odkrytí vykopávek použijte na opuštěné pevnosti během podniku "Horské bludiště".

Toto je posílení podniku, použitelné pouze v jeho rámci. Jakmile podnik skončí, bude odstraněno. 1 h 20 m Železo x 7500
Prkna z exotického dřeva x 5000
Střelný prach x 1250
Nástroje pro vykopávky x 1
Stavitelská sada na dělovou věžPoužijte na zničených obranných věžích k vyřešení úkolu.

Toto posílení je použitelné pouze během dobrodružství Partnerská města. Jakmile nebude dobrodružství aktivní, tak se odstraní. 3 h Exotické dřevo x 2000
Železo x 1500
Střelný prach x 100
Stavitelská sada na dělovou věž x 1
Demoliční sada na ruinyPoužijte na troskách k vyčištění oblasti a k vyřešení úkolu.

Toto posílení je použitelné pouze během dobrodružství Partnerská města. Jakmile nebude dobrodružství aktivní, tak se odstraní. 1 h 43 m 12 s Prkna z tvrdého dřeva x 1000
Nástroje x 2000
Střelný prach x 25
Demoliční sada na ruiny x 1
Precizní dynamitPoužijte k preciznímu zničení části horského hřebene k vyřešení úkolu.

Toto posílení je použitelné pouze během dobrodružství Partnerská města. Jakmile nebude dobrodružství aktivní, tak se odstraní. 9 h 36 m Prkna z tvrdého dřeva x 500
Titan x 500
Střelný prach x 500
Precizní dynamit x 1
Oslava kasárenPořádání oslavy pro bojové instruktory, vylepšení schopnosti vycvičit jednotky rychleji.

Efekt oblasti +100 % k rychlosti náboru
Cíl Kasárna, Elitní kasárna
Trvání 4 hodiny Nápoje x 14000
Klobásy x 9600
Střelný prach x 175
Provizorní střelný prach"Skoro."

Efekt Použijte na dům starosty a získejte 6 h Mouka x 1000 Střelný prach x 10
Změna střelného prachuMění střelný prach na balónky. 1 m 40 s Střelný prach x 40 Balónky x 40
DynamitV určité dny letošního roku získáte z kalendáře událostí zvláštní dobrodružství, při kterých budete muset Santovi pomoct s potěšením (3) některých nešťastných osadníků tím, že jim donesete dárky (4), které můžete vyrobit v zásobárně. Tato dobrodružství vám přinesou dárky navíc. 5 m Střelný prach x 50
Palivové dříví x 1
Dynamit x 1
Balíček s dynamitemTaké jsme přidali nové plány, které můžete použít na svou zásobárnu za účelem odemčení speciálních nových bonusů. Vzácnou zásobárnu a nové recepty můžete koupit v obchodě ve vánoční kategorii (5). 5 m Střelný prach x 100
Borové dřevo x 800
Balíček s dynamitem x 1
VýbušninaVýbušný materiál, kterým můžete odpálit různé druhy balvanů. Zacházejte opatrně!

Toto je bonus použitelný pouze v daném scénáři. Jakmile nebude scénář aktivní, bonus se odstraní. 5 m Střelný prach x 10 Výbušnina x 1
Malý dynamitMalý kousíček dynamitu k vyhození malých balvanů do vzduchu.

Jedná se o bonus ke scénáři, který se dá využít pouze zde. Jakmile je scénář neaktivní, dojde k jeho odstranění. 5 m Střelný prach x 5
Borové dřevo x 100
Malý dynamit x 1
Střední dynamitStředně velký dynamit k vyhození malých a středních balvanů do vzduchu.

Jedná se o bonus ke scénáři, který se dá využít pouze zde. Jakmile je scénář neaktivní, dojde k jeho odstranění. 5 m Střelný prach x 10
Tvrdé dřevo x 100
Střední dynamit x 1
Velký dynamitObrovský kus dynamitu k vyhození malých, středních a velkých balvanů do vzduchu.

Jedná se o bonus ke scénáři, který se dá využít pouze zde. Jakmile je scénář neaktivní, dojde k jeho odstranění. 5 m Střelný prach x 15
Exotické dřevo x 50
Velký dynamit x 1
Rituální oběť ohniObětina pro prastarý rituál. Použijte na oltáři ohně a posilte útok svých vojsk s mušketami.
Útoky vašich jednotek s mušketami vždy způsobí maximální zranění a to až do konce dobrodružství.

Toto je bonus podniku použitelný pouze v daném scénáři. Jakmile nebude podnik aktivní, bonus se odstraní. 30 m Střelný prach x 225 Rituální oběť ohni x 1
Prach na spaníBílý hustý prášek. Po jeho vdechnutí budete velmi malátní a usnete. Po tomhle by ta slepá čarodějnice mohla odpadnout! 30 m Střelný prach x 50
Magická fazole x 150
Smradlavá houba x 1
Prach na spaní x 1
Nástroje pro vykopávkyK odkrytí vykopávek použijte na opuštěné pevnosti během podniku "Horské bludiště".

Toto je posílení podniku, použitelné pouze v jeho rámci. Jakmile podnik skončí, bude odstraněno. 8 h Železo x 7500
Prkna z exotického dřeva x 5000
Střelný prach x 1250
Nástroje pro vykopávky x 1
Stavitelská sada na dělovou věžPoužijte na zničených obranných věžích k vyřešení úkolu.

Toto posílení je použitelné pouze během dobrodružství Partnerská města. Jakmile nebude dobrodružství aktivní, tak se odstraní. 15 h Exotické dřevo x 2000
Železo x 1500
Střelný prach x 100
Stavitelská sada na dělovou věž x 1
Demoliční sada na ruinyPoužijte na troskách k vyčištění oblasti a k vyřešení úkolu.

Toto posílení je použitelné pouze během dobrodružství Partnerská města. Jakmile nebude dobrodružství aktivní, tak se odstraní. 8 h 36 m Prkna z tvrdého dřeva x 1000
Nástroje x 2000
Střelný prach x 25
Demoliční sada na ruiny x 1
Precizní dynamitPoužijte k preciznímu zničení části horského hřebene k vyřešení úkolu.

Toto posílení je použitelné pouze během dobrodružství Partnerská města. Jakmile nebude dobrodružství aktivní, tak se odstraní. 2 d Prkna z tvrdého dřeva x 500
Titan x 500
Střelný prach x 500
Precizní dynamit x 1