Těžký palcát Těžký palcát

Karta podrobností: Těžký palcát Těžký palcát
Měnit: Ano

Recept

Trvání Cena Odměna
UnknownUnknown Ocel x 1
Uhlí x 4
Těžký palcát x 1