Knižní deskyKnižní desky

Karta podrobností: Knižní desky Knižní desky
Měnit: Ano

Celkový čas produkce

Titanová ruda x 4 + Uhlí x 8 Knižní desky x 1
16 m

KupecKupec

Dostupné Úroveň Cena Karta podrobností
Zdroje 37 + Drahokamy x 880 Samozřejmě nelze soudit knihu podle obalu, ale není sporu o tom, že hezky ozdobená kniha působí daleko intelektuálnějším dojmem. Tento pytlík ornamentů vám pomůže vypadat při čtení ještě moudřeji.
Limitované nabídky 37 + Drahokamy x 440 Samozřejmě nelze soudit knihu podle obalu, ale není sporu o tom, že hezky ozdobená kniha působí daleko intelektuálnějším dojmem. Tento pytlík ornamentů vám pomůže vypadat při čtení ještě moudřeji.