Knižní desky Knižní desky

Karta podrobností: Knižní desky Knižní desky
Měnit: Ano

KupecKupec

Dostupné Úroveň Cena Karta podrobností
Zdobení knih
Knižní desky x 100
Zdroje
37+ Drahokamy x 880 Samozřejmě nelze soudit knihu podle obalu, ale není sporu o tom, že hezky ozdobená kniha působí daleko intelektuálnějším dojmem. Tento pytlík ornamentů vám pomůže vypadat při čtení ještě moudřeji.
Zdobení knih
Knižní desky x 100
Limitované nabídky
37+ Drahokamy x 440 Samozřejmě nelze soudit knihu podle obalu, ale není sporu o tom, že hezky ozdobená kniha působí daleko intelektuálnějším dojmem. Tento pytlík ornamentů vám pomůže vypadat při čtení ještě moudřeji.

Recept

Trvání Cena Odměna
UnknownUnknown Pokročilý papír x 730
Knižní desky x 520
Hvězdné mince x 100
Svazek x 4
Kodex x 1
UnknownUnknown Pokročilý papír x 10
Knižní desky x 5
Diplomatické dokumenty x 1
UnknownUnknown Pokročilý papír x 18
Knižní desky x 13
Detailní výcvikový manuál x 1
UnknownUnknown Pokročilý papír x 810
Knižní desky x 570
UnknownUnknown Pokročilý papír x 560
Knižní desky x 400
Mince x 72
Pohádkové dobrodružství x 40
Kodex x 1
UnknownUnknown Prkna z exotického dřeva x 500
Knižní desky x 200
Ledek x 50
Šíp z černostromu x 1
UnknownUnknown Prkna z exotického dřeva x 500
Knižní desky x 200
Ledek x 50
Šíp z černostromu x 1
UnknownUnknown Prkna z exotického dřeva x 500
Knižní desky x 200
Ledek x 50
Šíp z černostromu x 1
UnknownUnknown Prkna z exotického dřeva x 500
Knižní desky x 200
Ledek x 50
Šíp z černostromu x 1
UnknownUnknown Prkna z exotického dřeva x 500
Knižní desky x 200
Ledek x 50
Šíp z černostromu x 1
UnknownUnknown Pokročilý papír x 18
Knižní desky x 13
Detailní výcvikový manuál x 1
UnknownUnknown Pokročilý papír x 250
Knižní desky x 200
Svazek x 1
Kodex x 1
UnknownUnknown Pokročilý papír x 375
Knižní desky x 300
Svazek x 2
Kodex x 1
UnknownUnknown Pokročilý papír x 560
Knižní desky x 400
Svazek x 3
Kodex x 1