Svítivá bylina Svítivá bylina

Karta podrobností: Svítivá bylina Svítivá bylina
Měnit: Ne

Recept

Trvání Cena Odměna
UnknownUnknown Voda x 1000
Ledek x 200
Svítivá bylina x 3
Lektvar rozptýlení x 1
UnknownUnknown Pšenice x 500
Voda x 250
Svítivá bylina x 2
Smradlavá houba x 1
x 1
UnknownUnknown Pšenice x 700
Voda x 250
Svítivá bylina x 1
x 1
UnknownUnknown Mramor x 200
Exotické dřevo x 100
Svítivá bylina x 1
Detektor bílých oblázků x 1
UnknownUnknown Malta x 50
Svítivá bylina x 1
Rozkladač x 1
UnknownUnknown Železné meče x 1
Svítivá bylina x 5
Čarovný meč x 1
UnknownUnknown Malta x 50
Svítivá bylina x 1
Rozkladač x 1
UnknownUnknown Železné meče x 1
Svítivá bylina x 5
Čarovný meč x 1
UnknownUnknown Voda x 1000
Ledek x 200
Svítivá bylina x 3
Lektvar rozptýlení x 1
UnknownUnknown Pšenice x 500
Voda x 250
Svítivá bylina x 2
Smradlavá houba x 1
x 1
UnknownUnknown Pšenice x 700
Voda x 250
Svítivá bylina x 1
x 1
UnknownUnknown Exotické dřevo x 100
Mramor x 200
Svítivá bylina x 1
Detektor bílých oblázků x 1